De helende kracht van familierelaties : de vier fasen van de bloedcyclus geopenbaard door Maria en J

De helende kracht van familierelaties : de vier fasen van de bloedcyclus geopenbaard door Maria en J

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789080747807
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2010
  Taal
  Nederlands
  Categorie
  Non-Fictie
  Leeftijdsgroep
  Volwassenen
  SISO
  420 - Occulte wetenschappen
  Moeilijkheidsgraad
  Gemiddeld
  Uitgever
  Follow Your Heart
  Aantal pagina's
  312 p
  Uitvoering boek
  Garenloos
  Hoogte
  240
  Breedte
  171
  Aantal banden
  1
  Bestelnummer
  2010171555
  NUR code
  728

  Aanschafinformatie

  In het voortdurend proces van de spirituele zoektocht van de mens op aarde maakt de ziel daar onmiskenbaar deel van uit. Als vertegenwoordiger van het hoger bewustzijn verbindt de ziel de persoonlijkheid van de mens met de goddelijke bron. De ziel maakt daarbij gebruik van incarnatievragen die gezamenlijk de zielenlijn vormen. Met het kruisen van de zielenlijn met de familielijn ontstaat een bewustzijnsverbinding met de familie waarbinnen je incarneert. De ziel bepaalt de omstandigheden van je geboorte maar ook je verhouding tot je naaste bloedverwanten. Dit is een relatie die over de dood heengaat en vele generaties blijft bestaan. Het helpt de mens het bewustzijn te ontwikkelen en antwoorden te vinden op incarnatievragen. In het doorlopen van deze bloedcyclus krijgen de relaties tussen kind en ouder een nadere beschouwing om uiteindelijk te eindigen met de laatste fase en afscheid te nemen van het fysiek verblijf op aarde. Er zijn openbaringen, proclamaties, meditaties, oefeningen, zegeningen en gebeden opgenomen, die door Gabriela gechannneld zijn en afkomstig zijn van Jozef, Maria, Jezus en Maria Magdalena. Bevat een inhoudsopgave, inleiding, voor- en nawoord.

  Uitgeversinformatie

  De Helende Kracht van Familierelaties 978 90 807478 0 7Wat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je geïnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Wat hadden je vader en je moeder aan jou te bieden? Hoe krijgen de fasen van de Bloedcyclus vorm in jouw leven? Hoe ga je met je Innerlijke, Kind, Vader en Moeder om?Allemaal vragen die aan de orde komen in ‘De Helende Kracht van Familierelaties’ waarin Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus hun hedendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. Het is het zesde boek van het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot, Reint Gaastra, waarin zij met de spirituele meesters samenwerken.De spirituele meesters doen uit de doeken dat de mens zijn eigen ouders, zijn eigen familie en zijn eigen geboorteomstandigheden uitkiest. Ze laten zien dat je persoonlijke vraagstukken perfect tot uitwerking komen binnen de familie waarin je geboren wordt. Ook al lijken je ouders niet aan je verwachtingen te voldoen, de vraagstukken van je moeder en vader en het thema van je familie blijken uiteindelijk verrassend goed aan te sluiten bij je diepere behoeften. De familierelaties bieden de mens vanuit een spiritueel perspectief een ideale omgeving om het hart te openen.Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus nodigen de mensen uit om tot een herwaardering en verdieping van de familierelaties te komen, zodat door de groei van de uitwisseling en communicatie binnen de familie onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn en de eigen Goddelijkheid kunnen worden ervaren.In blokje: Inhoud bevat: 32 openbaringen 20 meditaties19 proclamaties6 oefeningen9 zegeningen9 gebeden.