Anne Frank

Anne Frank

Recensie

In de serie 'Little people, big dreams' staan mensen centraal die al op jonge leeftijd een droom hadden en die droom uiteindelijk uit zagen komen. Dit deel gaat over Anne Frank die schrijfster wilde worden en uiteindelijk wereldberoemd werd door haar dagboek. Opvallend is dat de illustraties vrijwel geheel zwart-wit zijn; veelbetekenend is dat alleen het dagboek in kleur is afgebeeld, in een roodbruine steunkleur. De tekeningen ogen soms wat ouderwets, maar de tekenstijl sluit goed aan bij het onderwerp en vergroot de impact van het verhaal. In de aansprekende illustraties over dubbele pagina's staan korte teksten van drie tot vier korte zinnen waarin het verhaal van Anne Frank globaal wordt verteld. Achterin staat een samenvatting van het verhaal, voorzien van enkele zwart-witfoto's van Anne Frank. In deze reeks verschenen ook delen over Marie Curie en Muhammad Ali*. De uitgave verscheen ook in een Nederlandse editie in de reeks 'Van klein tot groots' onder de titel 'Anne Frank'**. Voor deze leeftijdsgroep een van de weinige uitgaven over Anne Frank. Geschikt als eerste kennismaking, om voor te lezen en over te praten. Ook geschikt voor Nederlandse kinderen na twee jaar Engelse les. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. *worden binnenkort aangeboden. **2018-45-0629 (2019/10).

Productspecificaties

Categorie
SISO
935.4 - 1940-1945; Duitse bezettingstijd - Verzet in Nederland
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Onderwijsniveau
Bibliotheek op school
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Little people, big dreams
ISBN
9781786032928
Taal
Jaar van uitgave
2018
Uitvoering boek
Aantal pagina's
28 ongenummerde pagina's
Hoogte
247
Breedte
201
Aantal banden
1
Bestelnummer
2020402288