Voorwaarden & formulieren

 

Onderstaand vindt u de meest recente voorwaarden van NBD Biblion (gewijzigd in 2017). Daarnaast vindt u een aantal formulieren in pdf-formaat bestemd voor verschillende doeleinden. Heeft u vragen over de voorwaarden of over het gebruik van de formulieren. Neem dan contact op met NBD Biblion.

Retourzending en mancomelding

U ontvangt media via de Provinciale Service Organisatie of rechtstreeks via de Vervoerscentrale van het Centraal Boekhuis. Om administratieve en logistieke redenen is het van belang dat retourzendingen en mancomeldingen via dezelfde route terug worden gestuurd.
Wij verzoeken u het retouretiket te gebruiken voor de adressering van retourzendingen van uitleenklare media en het ingevulde formulier bij uw retourzending te voegen.

Let op! Alleen retourzendingen voorzien van het formulier 'Retourzending en mancomelding boeken en avm' worden in behandeling genomen.