Zorg om dyslexie/ druk 1

Zorg om dyslexie/ druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789044126617
  Verschijningsdatum
  Uitgever
  Maklu, Uitgever
  Aantal pagina's
  179
  Hoogte
  238
  Breedte
  157
  Bestelnummer
  2024627062
  NUR code
  849

  Uitgeversinformatie

  Over het boek:In het onderwijs worden leesproblemen, meestal in combinatie met spellingproblemen, vaak al vroeg gesignaleerd. Een adequate reactie vanuit de omgeving van het kind is noodzakelijk, zodat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden gepareerd. Dat vraagt om een aanpak van kwaliteitszorg waarbij een goede afstemming tussen ouders, onderwijs, en gezondheidszorg essentieel is. Binnen de school gaat het om een zo vroeg mogelijke signalering en aanpak van leesproblemen, binnen de zorg om spoedige en adequate behandeling van de gesignaleerde leesproblemen. Het is van groot belang dat ouders in alle facetten van dit proces zijn betrokken.Dit boek geeft een kader voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen en jeugdigen met dyslexie. Hoe kunnen de diverse protocollen die ontwikkeld zijn voor signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk, worden geoptimaliseerd?InhoudVoorwoordHoofdstuk 1 InleidingLudo Verhoeven & Frank WijnenHoofdstuk 2 Defi nitie van dyslexiePeter de JongHoofdstuk 3 Neurocognitieve achtergronden van dyslexieFrank Wijnen & Desiree CapelHoofdstuk 4 Overeenkomsten en verschillen tussen dyslexie enprimaire taalstoornissenElise de Bree, Annemarie Kerkhoff & Frank WijnenHoofdstuk 5 Signalering van leesproblemen en dyslexieJudith Vloedgraven, Jos Keuning & Ludo VerhoevenHoofdstuk 6 Diagnose van dyslexie binnen het kader van het PDDBKees van den Bos & Barry de GrootHoofdstuk 7 Indicerende diagnostiek van dyslexieMarald Mens & Chris StruiksmaHoofdstuk 8 Behandeling van dyslexie en geprotocolleerd werkenEllen Loykens, Wied Ruijssenaars, Trudy Bron& Inemiek van Mameren-SchoehuizenHoofdstuk 9 Ondersteunende technologie in de afstemming tussenzorg en onderwijsMarzenka Rolak & Koos HennemanHoofdstuk 10 Kwaliteitscriteria in de dyslexiezorgverleningEls Rietveld-van Santvoord & Chris StruiksmaHoofdstuk 11 Waarom ouders er toe doen!Arga Paternotte & Machteld BakkerRedactie en auteurs