Zolang er leven is is er DNA : niet te populair en niet te wetenschappelijk

Zolang er leven is is er DNA : niet te populair en niet te wetenschappelijk

Recensie

De auteur, een leraar biologie, probeert in het bestek van ongeveer honderd bladzijden een indruk te geven van de functie van DNA en de moderne genetica. Deze poging om de niet eenvoudige stof voor een groot publiek uit te leggen, is niet geslaagd. De beschrijvingen zijn vaak (te) beknopt en onduidelijk terwijl de figuren niet de gewenste informatie geven. Een register en verklarende woordenlijst worden node gemist. Het onlangs verschenen 'Genetica voor dummies' van Tara Rodden Robinson (2006)* is een wl geslaagd boek over deze materie voor een breed publiek. *zie de a.i.'s van deze week.

Dr. W. van Delden

Uitgeversinformatie

Wat is DNA? Wat heeft het te maken met het ontstaan van het leven en met de evolutie?

Welke rol speelt het bij het overleven van lichamelijke en geestelijke eigenschappen?

Op al dit soort vragen zal in dit populair-wetenschappelijke boek worden ingegaan. Wetenschappelijk, omdat er zorgvuldig wordt uitgegaan van bekende feiten en theorien en vandaar uit via logische redeneringen getracht wordt bovengenoemde zaken te verklaren. Populair, omdat het boek is geschreven om de onderwerpen voor een zo breed mogelijk publiek helder, begrijpelijk en duidelijk te maken.


Winkelprijs € 12,39 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
573.2 - Cel- en weefselleer
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
910
Materiaalsoort
ISBN
9789051792430
Taal
Editie / Druk
1e dr
Jaar van uitgave
2005
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
110 p
Hoogte
205
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2006330111