Vastgoedtransacties deel 2 / druk 2

Vastgoedtransacties deel 2 / druk 2

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789462905979
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Boom uitgevers Den Haag
  Bestelnummer
  2019072636
  NUR code
  820

  Uitgeversinformatie

  In dit boek worden de praktijk en de theorie van de overdracht van vastgoed besproken. Het geldende Nederlandse privaatrecht op het onderhavige deelgebied wordt in kaart gebracht en vele rechtsvragen die daarbij opdoemen worden beantwoord.
  De hoofdstukken 2 tot en met 6 behandelen onderwerpen die bij iedere overdracht van vastgoed een rol spelen: overdraagbaarheid van het goed (hoofdstuk 2), beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder (hoofdstuk 3), een geldige titel die als rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving kan dienen (hoofdstuk 4) en een leveringshandeling die aan de wettelijke vereisten voldoet (hoofdstuk 5) met daarop aansluitend het verloop van het geldverkeer via de notariële kwaliteitsrekening (hoofdstuk 6). De daaropvolgende hoofdstukken gaan over onderwerpen die meer aan de periferie liggen, zoals voorwaardelijke overdracht, Vormerkung, derdenbescherming, beslag, reële executie en verjaring.