Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant

Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant

Recensie

Op initiatief van de voormalige Commissie Kunst en Architectuur van het Noordbrabants Genootschap is in deze lijvige uitgave een volledig overzicht gemaakt van de religieuze ordes en hun kloostergebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in Noord-Brabant. Na een korte verantwoording over opzet, afbakening van het project en werkwijze volgt een beknopte algemene inleiding over de geschiedenis van de religieuzen en over de architectuurgeschiedenis van de kloosters. Vervolgens worden in deel een de verschillende soorten religieuze ordes kort besproken: geschiedenis, doelstelling en plaatsen van vestiging in de wereld, in Nederland en specifiek in Noord-Brabant. In deel twee volgen, gesorteerd op plaatsnaam, een opsomming en korte bespreking van de verschillende kloostergebouwen, met oude, soms recente, foto's. Aangevuld met een aantal sfeerfoto's van het dagelijkse leven van de kloosterlingen. Deel drie bevat lijsten van religieuze begrippen, bouwkundige termen, architecten en een literatuurlijst. Het boek is een belangrijke bijdrage voor de beschrijving van het cultureel erfgoed in Noord-Brabant.

W.H.J. van Stiphout

Uitgeversinformatie

Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast ook een klooster behoorde. Zoals uit dit standaardwerk blijkt, beschikte elke plaats wel over een of meer vestigingen van een kloosterorde of congregatie.

De enorme populatie die deze kloosters eens bevolkte is verdwenen. Wat resteert zijn relatief kleine religieuze gemeenschappen die hun idealen, in Brabant en elders in de wereld, hoog houden. Deze historisch bepaalde religieuze conjunctuur heeft grote consequenties voor de kloostergebouwen. Veel is reeds gesloopt of hergebruikt, vele monumentale panden wachten, nu of in de nabije toekomst, op een passende herbestemming. Dit vademecum is, om de materile sporen uit het Brabantse religieuze verleden naar waarde te schatten, in dit proces van grote betekenis.

Voor het eerst wordt hier een alomvattend overzicht te geven van de kloostergebouwen in de provincie Noord-Brabant. Ook de inmiddels verdwenen bouwwerken zijn hier beschreven en afgebeeld.

Met encyclopedische volledigheid wordt hier een tijdbeeld geschapen van spirituele en maatschappelijke bewogenheid, dat naast veel goeds ook evenzeer tijdgebonden schaduwkanten kent, getuige de actuele discussie over misstanden op internaten.

Winkelprijs € 18,30 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
245.4 - Kloosterwezen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
704
Materiaalsoort
ISBN
9789087300326
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
943 p
Hoogte
247
Breedte
175
Aantal banden
1
Bestelnummer
2010441967