Trojeroman

Trojeroman

Aanschafinformatie

Segher Diengotgaf is bekend als auteur van de middeleeuwse klassieke romans 'Tprieel van Troyen', 'Tpaerlement van Troyen' en 'Dits van den groten strijt'. Wij kennen deze teksten via Jacob van Maerlant, die ze integraal opnam in zijn 'Historie van Troyen' (ca. 1263). Als zelfstandige tekst zijn deze hoofse ridderverhalen bewaard gebleven in het Hulthemse handschrift en het Wissense handschrift. Omdat het Hulthemse h.s. in 1999 diplomatisch is uitgegeven*, opteerden Janssens en Jongen voor een kritische uitgave van de Wissense tekst, mede omdat alleen in dit handschrift de naam van Segher uitdrukkelijk wordt vermeld. De reeks waarin deze uitgave verschijnt is primair bedoeld voor eerste- en tweedejaars studenten Nederlands. Omdat de uitgevers van mening zijn dat de teksten van Segher n geheel vormen, spreken zij van de 'Trojeroman'. In de inleiding wordt o.a. ingegaan op de verhouding tot de Franse bron, de 'Roman de Troie' van Benot de Sainte-Maure van ca. 1165, en op de amplificerende-reductietechniek (het tegelijk uitbreiden en inkorten van een bron). De woordverklaringen in de marge zijn zeer talrijk (belangrijk voor de doelgroep) en de bibliografie is actueel (grotendeels studies van na 1970). De lijst van alle eigennamen met verwijsplaatsen vergemakkelijkt het opzoeken. *niet aangeboden. De reeks waarin deze uitgave verschijnt is primair bedoeld voor eerste- en tweedejaars studenten Nederlands.

Dr. R.L.J. Bromberg

Uitgeversinformatie

De Alfa-reeks omvat poezie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De canon is sterk vertegenwoordigd, maar daarnaast wil de redactie aandacht vragen voor teksten die ten onrechte minder bekendheid hebben verworven. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geinteresseerd publiek. De teksten zijn - waar nodig - door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.


Winkelprijs € 30,27 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
872 - Algemene bloemlezingen en verzamelingen
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
621
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Alfa
ISBN
9789053565278
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2001
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
V, 93 p
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2002070182