Tot dienen geroepen

Tot dienen geroepen

Recensie

Verzameling van veertig, overwegend korte lezingen, preken en artikelen van de bekende mediapriester, meestentijds woonachtig te Rome vanuit zijn vroom-esthetische visie op het priesterschap, de Kerk van Rome en haar liturgie, die hij verwoordt in een archasch taalgebruik (met toefjes Latijn). Alles wat er de afgelopen vijftig jaar in zijn kerk verkeerd is gegaan, is volgens hem het gevolg van de 'rampjaren zestig', zelfs het kindermisbruik, waaronder dan ook niet zozeer de misbruikten, maar eerder de kerk en de priester te lijden hebben (bladzijde 34 en volgende). De preken bestaan voornamelijk uit een serie als een rozenkrans aaneengeregen bijbelcitaten, die samen een dogmatische of vrome les vormen. Overal mist men de gewone, alledaagse mens en zijn aardse beslommeringen. Vrij kleine druk.

Drs. C.G. Kok

Uitgeversinformatie

Vult God ons in of vullen wij god in. Hebben wij deel aan Hem of heeft hij deel aan ons. Bedenkt Hij ons of bedenken wij hem. Staat hij in het middelpunt of staan wij in het middelpunt. Gaat het om Hem of gaat het om ons. Maakt Hij ons deelgenoot van Zijn Geest of maken wij Hem deelgenoot van onze geest. Dit is de kwestie rond het alom en door iedereen aangewende begrip spiritualiteit: Het betekent iets of het betekent niets. Ietsisme is uitnodiging tot God te geraken. Anders reikt het tot nietisme, voorheen bekend als nihilisme. Maar heeft God niet te maken met alles en iedereen? Stellig. God is evenwel niet afhankelijk van ons maar wij zijn afhankelijk van Hem. De verbinding begint bij Hem en niet bij ons. In spiritualiteit vieren wij niet ons zelf maar vieren wij God in dankbaarheid om de schenking van de Heilige Geest - spiritualiteit dus in echte betekenis - die ons niet minder afhankelijk van hem als aanhankelijk jegens Hem doet zijn. God gaat ons ver te boven, al wil geen God in het diepst van onze gedachten omdat wij zelf zo gewichtig zijn, maar omdat Hij ons tot Zijn goddelijkheid opheft. Dat is dus geen verdienste van de mens maar alleen eigenheid van God. Hij is liefde. En liefde is schenking die verbinding zoekt en zich zo geeft; want zij kan niet anders dan nimmer zich zelf maar immer de andere zoeken. Spiritualiteit berust dus altijd op altrusme en nooit op egosme. Spiritualiteit beduidt onzerzijds omhelzing van God omdat Hij ons eerder als heeft omhelsd. Spiritualiteit is geen omhelzing van ons zelf, alsof we ons zelf genoeg zouden zijn. Dat is afwijzing van Gods rijkdom en toewijding aan eigen armoede.


Winkelprijs € 23,84 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
245.8 - Stichtelijke lectuur
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
705
Materiaalsoort
ISBN
9789026322914
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
204 p
Hoogte
221
Breedte
143
Aantal banden
1
Bestelnummer
2009441582