Stap : Nederlands voor anderstaligen. Tekst- en werkboeken:

Stap : Nederlands voor anderstaligen. Tekst- en werkboeken:

Recensie

De methode Nederlands voor anderstaligen Stap Nieuw omvat drie tekst- en werkboeken en het boek Grammatica & Oefeningen. In de tekst- en werkboeken wordt met thema's en kleurenpagina's structuur aangebracht: wit voor thema's en praktische oefeningen, met oefen-cd 1; groen voor grammatica, uitspraak, spelling en woordenschat, met oefen-cd 2. Elk thema eindigt met oefenstof (Dit kan ik!), met oefen-cd 1 of 2. Tot slot is een overzicht opgenomen van de luisterteksten op de oefen-cd's en van de behandelde grammatica: mooi samengevat, maar vrij moeilijk voor de doelgroep, anderstaligen zonder Nederlandse voorkennis. De thema's zijn alledaags en praktisch, zoals begroeting, winkelen en gezondheid. Ruime woordenschatuitbreiding en veel auditief materiaal. Bevat naast de oefen-cd's ook twee audio-cd's: met luisterteksten en voorbeeldexamen en met herhalingsoefeningen en training van uitspraak en spelling. Goed om buiten het klassikale gebeuren zelfstandig te oefenen en te herhalen. Bevat veel invuloefeningen. In de werkboeken ontbreekt een introductie over gebruikswijze en verantwoording. Die zou je voorin verwachten waar nu, vreemd genoeg, de bronvermelding van de afbeeldingen staat. Handleidingen zijn wel te downloaden. Stap 2 leidt naar niveau A2. Vier cd's zijn bijgevoegd. Andere onderdelen van deze methode ook in de a.i.'s van deze week. Vervanging aangeraden.

Uitgeversinformatie

Stap 2 is een eentalige, communicatieve leergang Nederlands voor anderstaligen zonder voorkennis van het Nederlands. bestaat uit drie delen die leiden naar het begin van niveau B1 van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Stap 2 NIEUW leidt naar niveau A2. is bedoeld voor gebruik in klassikaal verband. is gericht op de ontwikkeling van praktische vaardigheden. legt de nadruk op communicatie in alledaagse situaties. gaat uit van taakgericht, zelfontdekkend leren. maakt veel gebruik van (semi)authentiek materiaal. besteedt veel aandacht aan uitspraak en spelling. geeft culturele informatie over Nederland. behandelt de basisgrammatica op communicatieve wijze.


Productspecificaties

Categorie
SISO
838.5 - Nederlands voor anderstaligen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
ISBN
9789460304224
Taal
Editie / Druk
4e druk
Jaar van uitgave
2015
Uitvoering boek
Aantal pagina's
314 pagina's
Hoogte
297
Breedte
210
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015365120