Spinoza en de vreugde van het inzicht : persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie

Spinoza en de vreugde van het inzicht : persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie

Recensie

Kees Schuyt, van huis uit socioloog, heeft in dit boek zijn door vele jaren heen opgedane kennis en inzicht van Spinoza (1632-1677) opgeschreven. Hij bespreekt het werk van Spinoza chronologisch. Na een korte biografie begint Schuyt bij de vroege verhandelingen over methodologische kwesties, gaat verder met Spinoza's tractaat over godsdienst, om daarna vijf hoofdstukken te besteden aan uitleg van Spinoza's hoofdwerk 'Ethica'. Na een bespreking van de politieke verhandelingen sluit Schuyt af met een kort hoofdstuk waarin hij zijn persoonlijke mening geeft over enkele prominente aspecten van Spinoza's filosofie. De tekst staat helemaal in dienst van cursist of beginnende student. De lees- en studie-aanwijzingen zijn duidelijk, het betoog in zijn geheel is helder en verfrissend. Onconventionele en discutabele keuzes worden expliciet vermeld, maar niet altijd verder verdedigd. Voor al die mensen die zich interesseren voor Spinoza maar niet erg goed thuis zijn in de filosofie is het boek van onschatbare waarde. Het zal nog lang en intensief gebruikt gaan worden. Met een katern afbeeldingen en literatuurverwijzingen in eindnoten.

Wim Fievez

Uitgeversinformatie

Spinoza lezen blijft lastig, maar Kees Schuyt presenteert niet de zoveelste inleiding in het denken van Spinoza (1632-1677), maar hij doet verslag van de persoonlijke, vijfentwintig jaar durende zoektocht om de vaak moeilijke thema's van Spinoza onder de knie te krijgen. Met zijn behandeling van alle geschriften brengt Schuyt een prachtig beeld van Spinoza naar voren als een consequent filosoof van de vrijheid.

Aan de hand van goed gekozen citaten wordt een aantal vaak als moeilijk beschouwde raadsels van Spinoza's filosofie systematisch uitgelegd en ontrafeld. Bestaat er een bestaansdrang, Spinoza's conatus, die mensen voort doet leven, ook onder de meest bittere omstandigheden? Is kennis en inzicht gradueel van aard? Hoe verhouden vrijheid en determinisme zich tot elkaar? Was Spinoza echt van mening dat 'het kwaad niet bestaat'? Hierbij gaat Schuyt kritiek op enkele denkbeelden van Spinoza zelf of van hedendaagse bewonderaars niet uit de weg.

In een tijd van turbulente politieke emoties voert Schuyt een slotpleidooi om via Spinoza's filosofie meer te begrijpen van de wereld en van het eigen leven. Spinoza's filosofie is altijd actueel voor wie zich interesseert voor vraagstukken als 'het doel van de staat', voor veiligheid, voorspoed, vrede en vrijheid (de vier V's van Spinoza); voor persoonlijke vrijheid en morele verantwoordelijkheid.

Winkelprijs € 33,94 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
155.2 - Werken over wijsgeren; afzonderlijk
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Onderwijsniveau
Moeilijkheidsgraad
NUR code
680
Materiaalsoort
ISBN
9789460034060
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2017
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
333 pagina's, 8 ongenummerde p
Hoogte
237
Breedte
159
Aantal banden
1
Bestelnummer
2011481958