Spelinzicht : een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten

Spelinzicht : een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten

Recensie

De auteurs, opleiders van lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding op het gebied van spel, hebben een omvangrijk en rijk gellustreerd boek geschreven, bestemd voor docenten en studenten lichamelijke opvoeding. Deel een, de theoretische verantwoording, bevat een visie op lichamelijke opvoeding, een visie op spelsportonderwijs en een speler- en spelgecentreerde visie op het leren en onderwijzen van spelsporten, de vakdidactiek. Aan deze theoretische verantwoording ligt een uitgebreide wetenschappelijke literatuurlijst ten grondslag. In deel twee worden met behulp van het vakdidactisch model allerlei praktijkvoorbeelden beschreven. Daarin wordt de vertaling van theorie naar praktijk zichtbaar. Een leeswijzer geeft uitleg over de opbouw van dit deel en de verschillende spelfamilies. Deze spelfamilies zijn uitgewerkt naar leerinhouden en leeractiviteiten en zijn op verschillende niveaus omschreven. In tabellen staan op overzichtelijke wijze de speluitdaging, succescriteria en spelprincipes van aanvaller en verdediger weergegeven. Een actualisatie van het bewegingsonderwijs op het gebied van spelsporten, op basis van een wetenschappelijk theoretisch raamwerk.

Jan Schijvenaars

Uitgeversinformatie

Het aandeel van spelsporten in onze bewegingscultuur is aanzienlijk. Ook op scholen gaat binnen het vak lichamelijke opvoeding veel onderwijstijd uit naar het beweegdomein spel. Bij het ontwerpen van deze lessen of spelactiviteiten speelt de visie op het leren en onderwijzen binnen dit specifieke beweegdomein een cruciale rol. In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie op grond waarvan de professional een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creeren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op een theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de hand van de grote 'spelfamilies' van de doelspelen, de terugslagspelen en de inblijf- en uitmaakspelen.Winkelprijs € 36,65 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
619 - Balspelen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
180
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Uitgave van het Jan Luiting Fonds, studie en publicatiefonds van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding ; uitgave nr 102
ISBN
9789072335623
Taal
Editie / Druk
1e druk
Jaar van uitgave
2016
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
510 pagina's
Hoogte
190
Breedte
241
Aantal banden
1
Bestelnummer
2016030520