Spacematrix, revised edition / druk 1

Spacematrix, revised edition / druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789462085381
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  nai010 uitgevers/publishers
  Bestelnummer
  2019251475
  NUR code
  648

  Uitgeversinformatie

  For English see below.

  Spacematrix introduceert stedelijke dichtheid als instrument voor stadsontwikkeling en stadsontwerp. Berghauser Pont en Haupt ontrafelen op beelden gebaseerde termen als ‘urbaniteit’, ‘compacte stad’ en ‘parkstad’ door vraagtekens te plaatsen bij de betrouwbaarheid van zulke begrippen en door kritisch na te gaan of het mogelijk is om die te herdefiniëren met behulp van het begrip dichtheid. De belangstelling van de auteurs voor dichtheid is niet in de eerste plaats normatief van aard. Zij beweren niet dat zij weten welke dichtheid optimaal is, maar worden gedreven door het verlangen om inzicht te krijgen in de logische verhouding tussen dichtheid, stedelijke vorm en prestatie. Juist met dit inzicht kunnen de effecten van specifieke ontwerpen en plannen beter worden begrepen en voorspeld.

  Spacematrix is essentieel voor zowel architecten als voor stedenbouwers en ontwerpers, maar is zeker ook relevant voor anderen die werkzaam zijn op het terrein van de stedenbouw, zoals projectontwikkelaars, economen, ingenieurs en beleidsmakers.

  - english -
  Spacematrix explores the potential of urban density as a tool for urban planning and design. The authors’ fascination with density is driven by the desire to understand the relational logic between density, urban form and performance. This is a prerequisite for understanding and successfully predicting the effects of specific designs and planning proposals. The focus of attention is the relationship between types of urban environment and data such as amount, size and physical properties.
  Berghauser Pont and Haupt demystify the use of image-based references and concepts such as ‘urbanity’, ‘compact city’ and ‘park city’ by challenging the reliability of such concepts and critically examining the possibility of redefining them through the concept of density.

  Spacematrix is of interest to architects as well as urban planners and designers, but is equally relevant for other professionals working in the field of urbanism, such as developers, economists, engineers and policymakers.