Sociale psychologie : Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen

Sociale psychologie : Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen

Recensie

De auteur heeft meerdere publicaties op haar naam staan op het gebied van sociale psychologie en is daarnaast ook onderzoekster en lector in dit vakgebied. Sociale psychologie omhelst de studie van de wereld van onderlinge relaties tussen mensen en de wijze van onderlinge benvloeding. Aan de hand van diverse theorien, praktijkcases en eigen inzichten wordt de lezer wegwijs gemaakt in deze materie. Hoe vindt sociale benvloeding plaats? Hoe komt contact tot stand? En welke dynamische processen spelen zich af tussen groepen mensen? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit nuttige studieboek (hbo/wo-niveau). Het is voornamelijk bedoeld voor studenten in de bachelorfase en professionals in het veld. Door de gestructureerde indeling en goede samenvattingen per hoofdstuk gecombineerd met hanteerbare tips en richtlijnen voor concrete praktijksituaties is dit boek erin geslaagd de lezer enthousiast en weerbaar te maken op sociaal psychologische vlak. Met illustraties in kleur en zwart-wit, tekstkaders met casustiek en voorbeelden, een literatuurlijst en register. Deze tweede druk is op divers plaatsen aangevuld, herzien en geactualiseerd. Vervanging aangeraden.

Uitgeversinformatie

Sociale relaties spelen een cruciale rol in het geluk en psychisch en lichamelijk welzijn van mensen. Juist die sociale relaties met anderen en de groepen waarin mensen leven, vormen het onderwerp van de sociale psychologie. Dat maakt dit vakgebied belangrijk voor elke (aanstaande) professional die met mensen werkt.

In acht hoofdstukken krijgt de lezer inzicht in de sociaalpsychologische principes van sociale relaties en groepsvorming, en de soms complexe gedachten en gevoelens die daarmee gepaard gaan. Uniek aan het boek is dat steeds actief de vertaalslag wordt gemaakt van sociaalpsychologische theorie en onderzoek naar de praktijk. Cases, opdrachten en aanbevelingen zorgen ervoor dat de opgedane kennis en inzichten ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast in de praktijk. De lezer leert niet alleen sociale relaties beter begrijpen, maar ook hoe hij deze, op wel doordachte wijze, kan benvloeden.

'Sociale psychologie' is bestemd voor bachelorstudenten in opleidingen waarin werken met mensen centraal staat, zoals de bachelors toegepaste psychologie, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en coaching. Tevens is het bedoeld voor professionals in het werkveld die meer willen weten over hoe het contact tussen mensen verloopt en hoe mensen elkaar onderling benvloeden.
Winkelprijs € 54,59 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
305 - Sociale psychologie
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
775
Materiaalsoort
ISBN
9789024409464
Taal
Editie / Druk
Tweede druk
Jaar van uitgave
2018
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
404 pagina's
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017414933