Snap je kind! : taal & rekenen in het basisonderwijs

Snap je kind! : taal & rekenen in het basisonderwijs

Recensie

Overzichtelijke en aantrekkelijk vormgegeven uitgave (A4-formaat) waarin voor ouders en andere opvoeders op beknopte wijze wordt uitgelegd wat een kind in de basisschool allemaal leert tegenwoordig. Deze publicatie maakt deel uit van een 28-delige reeks waarin aandacht wordt besteed aan taal (o.a. werkwoorden en schrijven) en rekenen. Voor groep 3 zijn er vier delen uitgebracht; dit is het tweede deel*. Op basis van een globaal jaaroverzicht worden onderwerpen uit beide vakgebieden aangestipt; dit deel gaat over de lesstof van de herfst- tot de kerstvakantie. Behandeld worden een aantal in die periode belangrijke kernthema's op het gebied van (aanvankelijk) lezen en rekenen. De begeleidende informatie is genuanceerd en begrijpelijk en wordt gellustreerd met eenvoudige voorbeelden, enige tekeningen en veel kleurenfoto's. Aan de uitgave (de handelseditie is geniet) is ook een website gekoppeld (www.snapjekind.nl). Hoewel de uitgave dateert van 2012 is de informatie nog actueel. De samenstellers van deze reeks zijn zelf ouder, maar bezitten ook actuele beroepsmatige kennis van de aangereikte informatie. Dit initiatief zal door zijn toegankelijkheid veel ouders een warm hart toedragen. Voor opvoeders van kinderen vanaf ca. 6 jaar.
V/J-AANBIEDING.*zie a.i.'s deze week voor nog 3 delen over groep 3 en 12 delen over andere groepen (t/m 5). Zie a.i.-week 31 voor nog 12 delen. Voor o.a. speciale opvoederscollecties.

Uitgeversinformatie

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De wijze waarop je kind tegenwoordig taal en rekenen leert, is vaak anders dan vroeger. Voor jou en je kind is het prettig dat jij weet hoe je kind de lesstof aangeboden krijgt en dat jij dezelfde taal spreekt als de leerkracht op school. Kortom, dat je begrijpt wat je kind leert.

'Snap je kind!' verschijnt in een reeks van 28 boekjes verdeeld over acht leerjaren. Je leest per boekje wat je kind de komende maanden aan lesstof krijgt op school. Begrippen en werkwijzen worden uitgelegd en je krijgt tips om op speelse wijze met je kind te oefenen.

Voor groep 1 en 2 wordt 'Snap je kind!' in twee delen per schooljaar uitgegeven: Boekje 1 gaat over de lesstof van de zomer- tot de kerstvakantie. Boekje 2 gaat over de lesstof van de kerst- tot de zomervakantie.

Voor groep 3 t/m groep 8 wordt 'Snap je kind!' in vier delen per schooljaar uitgegeven: Boekje 1 gaat over de lesstof van de zomer- tot de herfstvakantie. Boekje 2 gaat over de lesstof van de herfst- tot de kerstvakantie. Boekje 3 gaat over de lesstof van de kerst- tot de voorjaarsvakantie. Boekje 4 gaat over de lesstof van de voorjaars- tot de zomervakantie.

Productspecificaties

Categorie
SISO
475 - Instrumentele en culturele vaardigheden
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
ISBN
9789400209237
Taal
Editie / Druk
Eerste druk
Jaar van uitgave
2012
Uitvoering boek
Aantal pagina's
29 pagina's
Hoogte
297
Breedte
210
Aantal banden
1
Bestelnummer
2016195147