(set) Studie-editie BOA & HTV deel 1 en 2 / druk 1

(set) Studie-editie BOA & HTV deel 1 en 2 / druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789012404549
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Sdu Uitgevers
  Bestelnummer
  2019215306
  NUR code
  600

  Uitgeversinformatie

  Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere
  regierol in het lokale veiligheidsbeleid.
  De behoefte aan goed opgeleide
  handhavers in de openbare ruimte groeit
  nog steeds. De Studieeditie Buitengewoon
  opsporingsambtenaar & Handhaver
  toezicht en veiligheid is samengesteld
  aan de hand van de toetstermen die
  zijn opgesteld door de Exameninstelling
  Toezicht en Handhaving (EXTH). Talrijke
  voorbeelden en schema’s verduidelijken
  de theorie. Iedere paragraaf wordt
  afgesloten met een kernzin en ieder
  hoofdstuk met een samenvatting.
  De volgende onderwerpen komen
  onderandere aan bod:
  – taken en bevoegdheden van de
  buitengewoon opsporingsambtenaar;
  – het recht: algemeen, materieel,
  formeel en burgerlijk recht;
  – boa-gerelateerde wetgeving en de
  Politiewet;
  – sanctioneren;
  – verkeer;
  – milieu.
  Aart Sterk was tot januari 2017 werkzaam
  als inspecteur van politie. Na ruim
  39 jaar bij de politie te hebben gewerkt,
  werkt hij thans als (freelance) docent
  voor de opleiding boa/htv en verkeersen
  beveiligingsopleidingen. Hij schrijft
  hiervoor ook de lesmaterialen.