Romeinse brieven

Romeinse brieven

Recensie

Columns waarin de Nederlandse kunsthistoricus en priester Bodar zijn leven in Rome beschrijft. De twee thema's, de katholieke kerk en Rome, worden bijzonder onkritisch behandeld. Want in de nabijheid van paus en curie raakt de auteur in een vrome egotrip die uitmond in n grote lofprijzing op het Ware Geloof en de Ware Kerk. Rome, het kerkelijke Rome, iets anders lijkt er niet te zijn, staat ten dienste van de glorie van De Kerk, die, omdat hij daar als priester deel van is, afstraalt op de auteur die de lezer van die glorie op de hoogte stelt. Het overvloedig gebruik van hoofdletters als het gaat om De Kerk en Het Geloof en vooral de schrijfstijl maken het niet gemakkelijker de brieven en 'ander geschrijf' te lezen. De bijdragen zijn een mengeling van preek, dagboeknotities, mystiek en theologische essays die uitdrukkelijk getuigen van zijn liefde voor Rome en De Kerk. Veel bijdragen zijn eerder gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad, en de lezers daarvan lijken wel de specifieke doelgroep voor dit boek te zijn. Ongewijzigde herdruk.

Uitgeversinformatie

In Romeinse brieven doet Antoine Bodar verslag van zijn vrijwillig en met vreugde gekozen ballingschap in de Eeuwige Stad. Sedert de zomer van 1998 verblijft hij in de hem toegewezen cel van het Pauselijke College Santa Maria delAnima nabij Piazza Navona. Waarover schrijft de in Rome studerende priester? Over het eerbiedwaardige huis waar hij met andere priesters woont, over de zich herhalende pauselijke plechtigheden, voer wee en wel van de Kerk universeel in verbinding met de Kerk locaal, over kleinigheden uit alledag en over grootheden van hier en elders cultureel, historisch en artistiek.


Winkelprijs € 19,72 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
241.3 - Verzamelde opstellen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
NUR code
700
Materiaalsoort
ISBN
9789026321276
Taal
Editie / Druk
2e dr
Jaar van uitgave
2007
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
298 p
Hoogte
216
Breedte
136
Aantal banden
1
Bestelnummer
2008080093