Praktijkboek persoonlijkheidsdiagnostiek / druk 1

Praktijkboek persoonlijkheidsdiagnostiek / druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789036828543
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Springer Media B.V.
  Bestelnummer
  2022220240
  NUR code
  770

  Uitgeversinformatie

  Dit boek biedt een veelzijdig overzicht van uiteenlopende perspectieven en methodieken van persoonlijkheidsdiagnostiek. De focus ligt hierbij steeds op de toepassing in de klinische praktijk en de reflectie hierop.
   
  Het Praktijkboek persoonlijkeidsdiagnostiek brengt vormen van persoonlijkheidsdiagnostiek in beeld vanuit verschillende theoretische referentiekaders en diverse methoden van onderzoek: een multiconceptueel en multimethodisch perspectief. Centraal staat hierbij steeds het gebruik van specifieke methoden of diagnostische instrumenten in de klinische praktijk, ten behoeve van indicatiestelling voor behandeling inclusief de wijze van verslaglegging.

  Op basis van fundamentele uitgangspunten voor psychodiagnostiek, als essentieel onderdeel van het diagnostische proces, komen telkens veel gebruikte benaderingswijzen van persoonlijkheidsdiagnostiek en diagnostische instrumenten aan de orde. Bovendien wordt uitvoerig stilgestaan bij de differentiaaldiagnostiek met specifieke psychische stoornissen, waarbij ook aandacht is voor overstijgende transdiagnostische factoren. Ten slotte wordt er ingegaan op persoonlijkheidsdiagnostiek bij specifieke doelgroepen en contexten, zoals adolescenten, ouderen, mensen met een licht verstandelijke beperking, en het forensische kader. Ook cultuursensitieve persoonlijkheidsdiagnostiek komt aan de orde.

  Het boek heeft een praktijkgerichte opbouw, elk hoofdstuk is gericht op de klinische toepassing, met steeds een praktijkcasus als voorbeeld, inclusief een voorstel voor de verslaglegging. Elk hoofdstuk sluit af met een kritische beschouwing over de sterke kanten en de beperkingen van de gekozen invalshoek.  

  De vele voorbeelden in dit praktijkboek zijn bedoeld als bron van inspiratie voor psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters die uitvoer geven aan persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk. Bovendien is het boek ook geschikt voor allen die hiertoe in opleiding zijn.