Over de vrijheid van godsdienst : een invloedrijke rede uit 1706 over religie, vrij van heerschappij

Over de vrijheid van godsdienst : een invloedrijke rede uit 1706 over religie, vrij van heerschappij

Recensie

Gerard Noodt (1647-1725) was een gevierde hoogleraar rechtsgeleerdheid in Leiden. In 1706 hield hij een afscheidsrede als rector aan de Leidse universiteit. Deze in het Latijn gegeven lezing, 'De religione ab imperio jure genrium libera', is nu door Hans van Cuijlenborg vertaald als 'De vrijheid vrij van heerschappij, volgens het volkenrecht'. In deze rede betoogt Noodt dat het de mens vrij staat zijn natuurlijke neiging te volgen om de religie die hem aanspreekt na te volgen; dat het individu vrijheid van religieuze vereniging geniet en het hem dus vrij staat om zich bij ieder kerkelijk genootschap aan te sluiten; en dat de religie volledig los staat van het politieke gezag: geen enkele politieke machthebber heeft het recht over God en godsdienst een oordeel te vellen. Noodts pleidooi voor religieuze tolerantie vond in heel Europa weerklank en wordt als een mijlpaal beschouwd. Naast de lezing bevat dit boek een uitvoerige inleiding van prof.dr. Joris van Eijnatten en een levensbeschrijving van Noodt door Arendo Joustra. Geen gemakkelijke lectuur, wel blijvend actueel. Een uitgave van een (toentertijd) beroemde en nog altijd actuele rede van een onterecht vergeten grote Nederlandse denker.

Dr. Taede A. Smedes

Uitgeversinformatie

Een mijlpaal in de Europese ideengeschiedenis. Zo kenschetst prof. dr. Joris van Eijnatten de rede over de vrijheid van godsdienst die Gerard Noodt in 1706 hield bij zijn afscheid als rector van de Leidse universiteit. Noodt besefte terdege dat hij sprak over een heikel thema, een onderwerp 'vol nijd, haat en laster'. Maar dat belette hem niet om in het Academiegebouw een hartstochtelijk pleidooi te houden voor een vrije keuze van geloof of juist voor afvalligheid.

Noodts toespraak, die hij in het Latijn hield, is voor deze uitgave door Hans van Cuijlenborg vertaald in hedendaags Nederlands.

Winkelprijs € 13,72 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
202 - Godsdienstgeschiedenis
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
688
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Elseviers politieke bibliotheek ; dl. 25
ISBN
9789463480581
Taal
Editie / Druk
Eerste druk
Jaar van uitgave
2018
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
132 pagina's
Hoogte
200
Breedte
125
Aantal banden
1
Bestelnummer
2018361460