Over de soevereiniteit van het volk : een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht

Over de soevereiniteit van het volk : een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht

Recensie

Gerard Noodt (1647-1725) was hoogleraar in het recht in Leiden. Op 9 februari 1699 hield hij een opmerkelijke academische redevoering bij zijn afscheid als rector magnificus, waarin hij stelde dat de opperste macht in een staat niet berust bij God of bij de heerser, maar bij het volk. Een koning ontvangt zijn macht niet van God, maar regeert met de goedkeuring van zijn onderdanen. Een goede heerser houdt het welzijn van zijn volk voor ogen; zodra hij alleen zijn eigen belang najaagt en zijn onderdanen onderdrukt, heeft het volk het recht tegen hem in het geweer te komen en eventueel af te zetten. Dit alles onderbouwt Noodt met argumenten ontleend aan het natuurrecht en aan Romeinse juristen. Omdat destijds dergelijke denkbeelden geen gemeengoed waren (het was de tijd van het absolutisme), baarde zijn oratie nogal opzien; zijn Latijnse rede werd in het Nederlands en andere talen vertaald en meermaals herdrukt. Zijn denkbeelden werkten nog lang na, onder meer in de grondwet van Pennsylvania uit 1776. Deze vertaling is in modern Nederlands; als bijlage is onder meer de Latijnse tekst in facsimile opgenomen. Met een inleiding en register. Een uitgave voor staatsrechtelijke fijnproevers.

Peter Turk
Winkelprijs € 13,72 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
330.6 - Filosofie en ethiek van de politiek
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
688
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Elseviers politieke bibliotheek ; dl. 21
ISBN
9789035253018
Taal
Editie / Druk
Eerste druk
Jaar van uitgave
2017
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
156 pagina's
Hoogte
200
Breedte
125
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015333913