Orthopedagogiek : een eerste orientatie

Orthopedagogiek : een eerste orientatie

Recensie

Dit boek geeft een vrij compleet beeld van de orthopedagogiek. Het eerste deel van het boek richt zich op theorie en praktijk binnen de orthopedagogiek. Het tweede gedeelte gaat om de praktijk en het handelen. Hierin staat het individu met functioneringsproblemen centraal. Deze dertiendde druk is geheel herzien en is waar nodig geactualiseerd. Dit geldt zowel voor de opmaak als de inhoud van het boek. Er wordt in deze druk aangesloten bij de huidige begripsbepalingen (uit de DSM-5); nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving bij de overheid zijn verwerkt. Enkele onderwerpen zoals de REchten van het KInd, vernieuwen en passend onderwijs zijn toegevoegd. Alle hoofdstukken beginnen nu met een puntgewijze, korte introductie en aan het eind van elk hoofdstuk zijn een samenvatting en een aantal vragen/opdrachten te vinden. De schrijver is pedagoog. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in het werkveld en is een aantal jaren docent orthopedagogiek geweest. Duidelijke, overzichtelijke indeling door een goede hoofdstuk- en alineaindeling en gebruik van een vrij groot lettertype. Met literatuurlijst en register. Vervanging aangeraden.

Uitgeversinformatie

Deze inleiding in de orthopedagogiek geeft een verkenning van het werken met kinderen met opvoedingsbeperkingen en hun mogelijke begeleidingsbeperkingen op latere leeftijd. Deze kunnen het gevolg zijn van functioneringsbeperkingen op zintuiglijk, motorisch, cognitief of emotioneel gebied.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel I: Algemene orthopedagogiek, theorie en praktijk. Hierin wordt het verschijnsel opvoeden en een aantal mogelijke opvoedingsmiddelen besproken. Ook is er aandacht voor de begrippen separatie, normalisatie, integratie en inclusie. Na de behandeling van enkele hulpverleningsmodellen volgen observeren en rapporteren, en diagnosticeren, classificeren en handelen. Het deel wordt afgesloten met aandacht voor de situatie waarin sprake is van groepsopvoeding.

Deel II: Toegepaste orthopedagogiek. Dit deel gaat over de praktijk en het handelen. Hierin staat de persoon met functioneringsbeperkingen centraal. Er is aandacht voor bepaalde leerbeperkingen, gedragsontwikkeling- en opvoedingsproblemen, inclusief suggesties voor het handelen bij opvoeden en begeleiden. Een aantal voorzieningen en instanties die ouders/opvoeders zo nodig kunnen begeleiden, ondersteunen of vervangen, worden nader belicht.

Winkelprijs € 34,40 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
460.2 - Inleidingen - Hand- en leerboeken
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
848
Materiaalsoort
ISBN
9789024411993
Taal
Editie / Druk
13e druk
Jaar van uitgave
2018
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
275 pagina's
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017525732