Onderwijsheid : terug naar waar het echt om gaat

Onderwijsheid : terug naar waar het echt om gaat

Recensie

Historisch-filosofische beschouwing over de waarden en de essentie van het leraarschap. De auteur verbindt dit thema met de autoriteit van de leraar en met de soms kwetsbare positie van de lerende, of het nu gaat om primair, voortgezet of hoger onderwijs. De leerling of student heeft in de 21ste eeuw te maken met een overdaad aan data en informatie en een tekort aan inspiratie, wat kan leiden tot desinteresse en een negatieve leerhouding. De onderwijsgevende is opgesloten binnen een onderwijssysteem waar sprake is van informeel gedrag en normatieve beoordelingen. Onderzoek met weinig vrijheid en een (te) bedrijfsmatige structuur van het onderwijsinstituut zijn extra belemmeringen om de leraar in werkelijk contact te brengen met lerenden. Het vijfde hoofdstuk is een appl op de leidinggevende ruimte te maken voor echte kwaliteit in het leraarschap. Met uitgebreide literatuuropgave en noten. Een boek over een specialistisch onderwerp dat toch, door het brede maatschappelijke belang, interessant is voor de vele onderwijsbetrokkenen in Nederland en Vlaanderen. Specialistisch onderwerp dat toch, door het brede maatschappelijke belang, interessant is voor de vele onderwijsbetrokkenen in Nederland en Vlaanderen.

F.J. Seller

Uitgeversinformatie

Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan 'infobesitas'. We proberen het met informatietechnologie te lijf gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het namelijk op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Onderwijsmensen, meent Kees Boele, moeten daarom weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan volgens hem echter alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Niet de managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer. Dr. C.P. Boele, gepromoveerd in de economie en de theologie, is sinds 1988 bijna onafgebroken werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Winkelprijs € 22,01 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
481.7 - Beroep en opleiding
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
841
Materiaalsoort
ISBN
9789086871636
Taal
Editie / Druk
3
Jaar van uitgave
2015
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
184 pagina's
Hoogte
220
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2014473446