Metropolis : a history of humankind's greatest invention

Metropolis : a history of humankind's greatest invention

Recensie

Ben Wilson (1980) is een vermaarde historicus en heeft zich onder meer gespecialiseerd in de ontstaansgeschiedenis van nederzettingen die later uitgroeiden tot belangrijke steden en kruispunten waar handel en het alledaagse leven welig tierden. Aan de hand van literatuurstudies krijgt de lezer een gedetailleerd beeld van de wijze waarop een kleine gemeenschap kon uitgroeien tot een metropool. Van Athene, Alexandri en Amsterdam tot Parijs, New York en Lagos. Ervaar hoe specifieke gebeurtenissen hebben geleid tot de groei van nederzettingen. Ontdek hoe de geografische ligging cruciaal was voor verdediging tegen buitenlandse mogendheden en de bloei van handel in die gebieden. Dit boek bespreekt op gedegen en wetenschappelijk onderbouwde wijze de urbanisaties van de hedendaagse metropolen en geeft inzicht in de politieke, sociale en economische effecten op de omringende gebieden en gemeenschappen. Met twee kleine fotokaternen, uitgebreide noten en een register. Zie a.i.'s deze week voor de Nederlandse vertaling.

Productspecificaties

Categorie
SISO
904.9 - Overige onderwerpen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
ISBN
9781787330443
Taal
Jaar van uitgave
2020
Uitvoering boek
Aantal pagina's
433 pagina's, 16 ongenummerde
Hoogte
233
Breedte
152
Aantal banden
1
Bestelnummer
2020402301