Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus

Recensie

Eerste deel van een serie over het leven van Jezus en Maria Magdalena. De auteurs beweren 'doorgevingen' van beiden te hebben ontvangen. Afwisselend vertellen Jezus en Maria Magdalena over hun voorbereiding op de conceptie, de verwekking zelf, hun afzonderlijke jeugd, hun leven als liefdespaar en over het leven met de kinderen, familie en vrienden. De bedoeling is om door deze impressie genspireerd te raken om het eigen zelfbeeld te helen, te verfijnen en naar een hogere trilling te brengen. De vraag is of de auteurs hierin slagen. Het boek dat weliswaar leest als een roman, is voornamelijk een opsomming van spirituele gebeurtenissen. Hierdoor komt het ietwat zweverig en afstandelijk over. Termen als 'bewustzijnslagen incarneren' en 'activeren van de goddelijkheid' worden veelvuldig gebruikt, evenals het woord 'spiritueel'. Verbindende schakels naar hun echte missie ontbreken. Toch kunnen mensen geraakt worden, want het liefdevolle straalt door alles heen. Korte hoofdstukken in een duidelijke druk. Bevat een voorwoord, nawoord en informatie over de auteurs en hun activiteiten. Eerste deel van een serie.

R. Spierts

Uitgeversinformatie

Gabriela Gaastra-Levin heeft door middel van haar mediumschap een sterk contact met het paar Maria Magdalena en Jezus ontwikkeld. De spirituele meesters hebben haar uitgenodigd voor een openhartige inkijk in hun betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden. Zij wenden hun levenservaringen aan om de lezer in een diepgaand ontwikkelingsproces te brengen. Het beeld over hen zal door dit eerste deel uit een serie over hun leven en werk sterk veranderen. Maria Magdalena en Jezus delen met ons de spirituele lessen uit hun leven, uit hun relatie en uit hun werk. Ze blikken terug op hun vorige levens op Aarde en beschrijven hun incarnatieproces en geboorte. Ze vertellen wat ze hebben meegemaakt als kinderen, gezinsleden, verliefden, ouders en als spiritueel leiders. Ook is er aandacht voor de uitgebreide educatie van Jezus in Egypte, hun gezamenlijke reis naar Alexandri, hun beider doop in de Jordaan en het doen van wonderen. Ze leggen uit hoe ze hun leer over de 'Goddelijkheid van de mens' hebben ontwikkeld en wat ze aan leringen in de wereld hebben neergezet. Ook hun dilemma's en moeilijke momenten passeren de revue. Maria Magdalena en Jezus vragen ons om oude aannames over hen en het menszijn voorgoed los te laten. Daarbij zijn de meesters erop uit om een 180 graden-verandering in het bewustzijn van de mens te bewerkstelligen om los te komen van de 'oerzelfveroordeling', de veroordeling van de keuze om mens te zijn, om zo te komen tot het activeren van de 'multidimensionale Goddelijke mens' op Aarde die we in wezen allemaal zijn


Winkelprijs € 15,55 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
227.6 - Nieuwtestamentische figuren
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
723
Materiaalsoort
ISBN
9789081726030
Taal
Editie / Druk
Eerste druk
Jaar van uitgave
2015
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
216 pagina's
Hoogte
240
Breedte
165
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015390791