Leren spreken : een didactische handleiding voor docenten NT2

Leren spreken : een didactische handleiding voor docenten NT2

Aanschafinformatie

'Leren spreken' is een eerste aanzet tot een systematische opzet van spreeklessen, waarbij de planning, uitvoering, feedback en nieuwe planning uitgebreid behandeld worden. Het boek geeft een overzicht van alle aspecten en problemen die bij spreken een rol spelen. Spreekvaardigheid wordt in meer deelvaardigheden opgesplitst en het niveau van de spreektaken wordt afgegrensd. Alleen opdrachten waarbij een probleem opgelost moet worden, zijn zinvol. Bijvoorbeeld: de vlek in de jas zit er nog, wat zeg je? Ook het geven van feedback is aan regels gebonden. Tot niveau A2 kun je maar beter geen eisen stellen aan de grammaticale vorm. Het gaat erom dat de boodschap overkomt. Dit is een uitgesproken controversile visie in onderwijsland (denk aan de psychosociale impact die grammaticale fouten hebben op de spreker en de luisteraar). Het boek biedt vele praktische spreekoefeningen waarbij steeds vermeld wordt wat het leerdoel is, het niveau, het benodigde materiaal, de tijdsduur en de groepsindeling. Verder bevat het boek vele werkbladen. Deze nieuwe druk is aangepast aan het in 2007 ingevoerde inburgeringsexamen; tevens is een nieuwe niveau-aanduiding doorgevoerd. Vervanging aangeraden.

drs. E.F.D. Zurcher

Uitgeversinformatie

Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor mensen die willen participeren in de maatschappij. Anderstaligen worden in de samenleving in de eerste plaats beoordeeld op hun spreken. Niet voor niets speelt spreekvaardigheid een belangrijke rol in het inburgeringsexamen.

De steeds terugkerende vraag in het spreekonderwijs is: Hoe kunnen we de spreekles beter, effectiever en gestructureerder aanpakken?

LEREN SPREKEN geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op de eisen waaraan spreekonderwijs moet voldoen, de vaardigheden die nodig zijn bij het spreken en het niveau van de spreektaak. Vervolgens staat de lespraktijk centraal: de praktische invulling van de spreekles, het geven van feedback en het oefenen in praktijksituaties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om praktijksituaties die in het inburgeringsexamen gevraagd worden, zoals het afsluiten van een verzekering, het aanmelden van een kind voor een peuterspeelzaal of het voeren van een werkoverleg.

Winkelprijs € 20,64 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
838.5 - Nederlands voor anderstaligen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
842
Materiaalsoort
ISBN
9789046901649
Taal
Editie / Druk
2e, herz. dr
Jaar van uitgave
2009
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
191 p
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2009223008