Kompleten

Kompleten

Recensie

In deze Friese roman worden drie verhaallijnen vervlochten. De belangrijkste beschrijft de acht dagen van het verblijf van de vrouwelijke ik-figuur in een klooster in Zeeland. De dagelijkse routine in het klooster, haar ontmoetingen met andere gasten en de zusters en haar overdenkingen daarbij worden beschreven. De tweede lijn wordt gevormd door een aantal (Nederlandstalige) brieven die de ik-figuur meenam om tijdens haar verblijf door te nemen. Het zijn brieven die een pater in de jaren 1950 schreef aan familie over zijn werk in een Braziliaanse leprozenkolonie, waar zich wonderbaarlijke genezingen zouden voordoen. De brieven zijn voor de ik-figuur aanleiding om over het wonder na te denken. De derde lijn gaat over haar man die te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hoe hij die tijd ervaart en afscheid neemt en hoe de naaste omgeving daarin betrokken is, wordt met empathie verwoord. 'Kompleten' is een helder en boeiend boek. Het gaat serieuze levensvragen niet uit de weg, maar wordt nooit somber of sentimenteel. De schrijfster (1955) weet door haar relativerende humor, vooral bij ontmoetingen in het klooster, steeds weer een juiste, luchtige toon te vinden. Vrij kleine druk. De roman gaat serieuze levensvragen niet uit de weg, maar wordt nooit somber of sentimenteel.

L.G. Jansma

Uitgeversinformatie

Healwei de tweintischste ieu is der yn in Braziliaanske melaatskenkoloanje sprake fan wnderlike Mariaferskiningen, mei drby fleskes miswyn dyt spontaan oerrinne, en slim sike minsken dyt ynienen genzen binne. De nuchtere Boalserter pater Rogatus Hoogma besiket dat mystearje te befetsjen, mar Rome wol der gjin praat fan hawwe. Anno 2010 lkt in Fryske skriuwster har acht dagen werom yn in benedictinerkleaster om de histoaryske brieven oer dy melaatsken te lzen. Se wit net dat dy brieven oer sykte en genzing n har ferbliuw yn it kleaster benammen wat oer har eigen takomst fertelle.

Winkelprijs € 16,06 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
301
Materiaalsoort
ISBN
9789062739585
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2013
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
255 p
Hoogte
210
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2013392544