Kindermishandeling: signaleren en handelen

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Recensie

Artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van het kind gaat over bescherming tegen kindermishandeling. Met de door de Eerste Kamer aangenomen Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt meer dan voorheen van beroepskrachten verwacht dat ze alert zijn op signalen van kindermishandeling. Bovendien moeten organisaties waar zij werken een protocol bezitten waarin staat volgens welke stappen ze moeten handelen. Dit boek beperkt zich tot kindermishandeling binnen het gezin en is met name geschreven voor degenen die geen of weinig ervaring hebben in het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Er is met nadruk gekozen voor iedere beroepsgroep waar met kinderen wordt gewerkt: werkers in de kinderopvang en het onderwijs, verpleegkundigen, artsen, sociaal-cultureel werkers, scoutingleiders, politieagenten etc. Naast informatie over vormen van kindermishandeling, een beschrijving van risicofactoren en een stappenplan voor het omgaan met vermoedens bevat dit boek uitgangspunten en tips voor het bespreken van de zorgen over het kind met de ouders. Ouders die hun kind mishandelen, zijn vaak extra kwetsbaar, weten vaak zelf dat ze falen in de opvoeding en staan open voor verandering. In deze geactualiseerde druk zijn ontwikkelingen rond de Wet meldcode verwerkt. Ongewijzigde herdruk.

Uitgeversinformatie

Sandra is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sandra thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten. Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt om een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen. Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en/of kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat hulp-, zorgverleners en leraren die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben. Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Het boek Kindermishandeling; signaleren en handelen biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden, al jaren houvast. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Kindermishandeling: signaleren en handelen is bestemd voor mensen die werken met kil

deren, zoals werkers in de kinderopvang en het onderwijs, sociaal-cultureel werkers, artsen

verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en mensen die actief zijn in de sport- e

vrijetijdssector. Adrie Wolzak is sinds 1997 werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut, voorheen NIZW. Hij schreef meerdere publicaties over de aanpak van kindermishandeling.


Winkelprijs € 19,27 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
323.4 - Jeugdbescherming
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
740
Materiaalsoort
ISBN
9789085600619
Taal
Editie / Druk
7e geactualiseerde druk
Jaar van uitgave
2012
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
159 pagina's
Hoogte
240
Breedte
160
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017295530