Khuddaka-Nikaya : de verzameling van korte teksten

Khuddaka-Nikaya : de verzameling van korte teksten

Aanschafinformatie

De Khuddaka-Patha ('Korte passages') fungeerde waarschijnlijk als praktisch handboek (door veel monniken uit het hoofd gekend), dat in voorkomende gevallen geraadpleegd kon worden. Het Udana ('Bewogen uitspraken') omvat genspireerde uitspraken van de Boeddha, elk voorafgegaan door een kort verhaal, dat als aanleiding voor de uitspraak dient. Het Itivuttaka ('Aldus is gezegd') omvat meer dan honderd korte leerreden van de Boeddha, elk met een proza inleiding en een uitwerking in dichtvorm. Het Cariyapitaka ('Verzameling geschriften over het gedrag') omvat 35 Boeddha-verhalen uit diens vorige levens als Bodhisattva. Deze verhalen komen in meerderheid ook in de zogenaamde Jataka's voor. De kwaliteit van de bij toetsing tamelijk getrouw gebleken vertaling wordt door de algemene en specifieke inleidingen, het uitgebreide en meestal goed verantwoorde notenapparaat, de bibliografie en de registers alleen nog maar verhoogd.
Zie voor deel 1 a.i. 2003-09-0-073.

Drs. C.J.G. v.d. Burg

Uitgeversinformatie

Dit deel van de Klassieke Tekstbibliotheek bevat vertalingen uit het Pali van delen uit de Khuddaka-Nikya, 'De Verzameling van korte teksten': de Khuddaka-Ptha, het Udna, het Itivuttaka en de Cariypitaka.

De Khuddaka-Ptha (Korte passages) is het kleinste van alle boeken in de Pali-canon. Het is het eerste boek van de Khuddaka-Nikya, in de traditionele opsomming. Het fungeerde waarschijnlijk als een praktisch handboek dat een monnik uit zijn hoofd kende of bij zich droeg en waaruit hij in verschillende situaties, onder andere bij leken thuis, kon reciteren.

Het Udna (Bewogen uitspraken) bevat tachtig bewogen of genspireerde uitspraken van de Boeddha, meestal in versvorm, die worden voorafgegaan door een kort verhaal, waarin de omstandigheden waarin de uitspraak werd gedaan, worden aangegeven.

Het Itivuttaka (Aldus is het gezegd) is een verzameling van 112 korte leerredes van de Boeddha, elk bestaande uit een proza-inleiding, waarin de essentie van de lering wordt gegeven, en een uitwerking in verzen.

De Cariypitaka (Verzameling geschriften over het gedrag) omvat vijfendertig verhalen over vroegere levens, als mens of als dier, van de Bodhisattva, de Boeddha toen hij nog niet ontwaakt was. Deze verhalen zijn bedoeld om de tien perfecties van gedrag (prami) te illustreren. De meerderheid van de verhalen komt ook in de Jtaka's voor, het grote corpus van wedergeboorteverhalen van de Boeddha.

Winkelprijs € 32,06 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
214.33 - Leer
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
718
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Asoka klassieke tekstbibliotheek ; 12
ISBN
9789056700881
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2007
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
408 p
Hoogte
216
Breedte
135
Aantal banden
1
Bestelnummer
2007200071