Karel V : bondgenoten en tegenstanders

Karel V : bondgenoten en tegenstanders

Recensie

Een mooi vormgegeven kijkboek waarvan elke bladzijde een of meer illustraties in kleur bevat. Toch zou het zonde dit boek niet te lezen, want het is buitengewoon leerzaam. Op een prettig leesbare manier behandelt Hellinga, van oorsprong psychiater, de figuur van Karel V (1500-1558) als vorst in relatie met bevriende vorsten en tegenstanders. Tot de laatsten behoorden koning Frans I van Frankrijk en sultan Suleyman de Grote van Turkije. Voorts bevat het boek ook hoofdstukken over de afkomst en opvoeding van deze belangrijke, te Gent geboren vorst wiens favoriete hoofdstad Brussel was. Zo wist hij een mozaek van Nederlandse staatjes die ofwel tot het Duitse rijk of Frankrijk behoorden, om te vormen tot een onafhankelijke rudimentaire eenheid. Ook de Hervorming en de modernisering van de oorlogsvoering komen aan de orde in aparte hoofdstukken. Het boek bevat een beknopte literatuurlijst met uitsluitend in het Nederlands en Engels gestelde literatuur. Ook opgenomen zijn diverse handige kaartjes, een stamboom en een tijdtafel. Een register op namen en plaatsen ontbreekt.

Karel Bostoen

Uitgeversinformatie

Op jonge leeftijd werd Karel V (1500 - 1558) heer der Nederlanden, koning van Spanje en keizer van het Duitse Rijk. Ondanks zijn minderwaardigheidsgevoelens en zwakke gezondheid werd hij heer van een uitgestrekt rijk. Dat bestond niet alleen uit hertogdommen, bisdommen, graafschappen, markizaten en vrije steden in Europa, maar er werden ook nog grote gebiedsdelen in Oost-Azi en Amerika aan toegevoegd. Als heerser over een rijk waar de zon nooit onderging trok Karel van oorlog naar oorlog. Karels rijk bleek echter te groot voor n vorst, zeker voor iemand die altijd met n been in de middeleeuwen zou blijven staan. Zijn pogingen om de zich snel uitbreidende hervormingsbeweging in de kiem te smoren mislukten; de eigengereide Nederlanders voelden zich niet aangesproken door het autoritaire regime van de Katholieke Kerk. Ondertussen wist hij van de Nederlanden wel een bestuurlijke eenheid te maken. Aan de hand van de levens van Karels belangrijkste mede- en tegenstanders creert Gerben Hellinga in deze rijk gellustreerde uitgave een helder beeld van het tot de verbeelding sprekende tijdperk, waarin de middeleeuwen overgingen in de renaissance. Krijgsheren, vorsten en pausen passeren de revue; Karels uitgebreide familie, zijn aartsvijand Frans I, de Turkse sultan Suleyman de Grote, Maarten Luther, Karel van Gelre, Hendrik VIII en de zeerover Barbarossa.


Winkelprijs € 32,06 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
926.2 - 16e eeuw
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
688
Materiaalsoort
ISBN
9789057306709
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
176 p
Hoogte
287
Breedte
223
Aantal banden
1
Bestelnummer
2009514422