Juliana : vorstin in een mannenwereld

Juliana : vorstin in een mannenwereld

Recensie

Integrale weergave van het gelijknamige boek (op daisy-rom) dat aangeboden is in de a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van recensent J. van Bree. 'Eenzaam en heel vaak alleen. Zo kan deze vuistdikke biografie van koningin Juliana (1909-2004) worden samengevat. De zichzelf 'psychologiserend biograaf' noemende auteur schetst een treurig beeld, vooral van het huwelijk van Juliana met de overspelige eigenheimer prins Bernhard. Na een beschermde jeugd ontpopte Juliana zich tijdens de Tweede Wereldoorlog (los van man en moeder Wilhelmina) tot een daadkrachtige, zelfstandige vrouw. Na haar inhuldiging in 1948 bleef daar opvallend weinig van over toen ze onder invloed raakte van 'kwakzalfster' Greet Hofmans en haar 'sekte'. Daaraan kwam in 1956 een einde en vervolgens veranderde Juliana van 'vredesvorstin' in een 'sociaal werkster'. Aldus Withuis, die veel onderzoek heeft gedaan en bijzondere brieven kon gebruiken, maar geen toegang kreeg tot het Koninklijk Huisarchief. Probleem in deze vlot geschreven biografie is dat Juliana's geloof niet in de tijd wordt geplaatst en dat de auteur zich met het Juliana toedichten van een 'psychische aandoening' en het soms gebruiken van anonieme bronnen wetenschappelijk gezien wel op zeer glad ijs begeeft.' Ingesproken door vrouwenstem. *2016-25-4190 (2016/47).

Productspecificaties

Categorie
SISO
936.4 - Leden van het Huis van Oranje-Nassau; 1813-
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Materiaalsoort
Jaar van uitgave
2016
Aantal pagina's
2 daisy-roms (42 uur, 30 minut
Aantal banden
2
Bestelnummer
2017372712