Joods leven : thuis en in de synagoge

Joods leven : thuis en in de synagoge

Recensie

Herziene druk van een toegankelijk boek dat een belangstellende in drie stappen wegwijs maakt in het jodendom. De schrijver studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Amsterdam en werd opgeleid tot rabbijn in Londen. Hij is onder andere sinds 1978 conservator van het Joods Historisch Museum in Amsterdam en doceert in Berlijn aan de rabbijnenopleiding. Hij stelde de grote overzichtstentoonstelling over het jodendom samen die onlangs in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd gehouden. Gelijktijdig daarmee verscheen dit boek, met als kaft de afbeelding van de tentoonstellingsaffiche en -catalogus. Het eerste deel is een beschrijving van de joodse feestdagen, die een belangrijke plaats innemen in het leven van joden van welke richting dan ook (orthodox, liberaal en daarbinnen allerlei stromingen). Het tweede deel behelst de synagoge en eredienst en is voor een leek iets moeilijker te bevatten. Tot slot worden de levenscyclus en het dagelijks leven behandeld, weer zeer toegankelijk. Het is een heldere indeling, waar ook gemakkelijk iets in op te zoeken is. Met natuurlijk een literatuuropgave en een uitgebreide verklaring van joodse termen. Vervanging aangeraden.

M.G. van Mourik

Uitgeversinformatie

JOODS LEVEN, THUIS EN IN DE SYNAGOGE maakt in drie helder beschreven stappen wegwijs in het jodendom. Zoals elke godsdienst zoekt ook het jodendom naar antwoorden op de grote levensvragen. Juist de joodse feesten drukken die belangrijke menselijke thema's uit: het verlangen naar vrijheid en verlossing (Pesach), het besef van kwetsbaarheid en de behoefte aan bescherming (Loofhuttenfeest), de behoefte aan inkeer en vernieuwing (Nieuwjaar en Grote Verzoendag), maar ook aan licht in de donkerste dagen (Chanoeka) en uitbundigheid tijdens het carnavaleske Poeriem. De plaats om samen te komen voor studie en gebed is de synagoge: die neemt in het jodendom een centrale plaats in. Maar hoe is een synagoge ingericht en hoe verloopt de eredienst? En welke gebeden en liederen staan centraal bij de wekelijkse viering van de sabbat? Voor een groot gedeelte speelt het joodse leven zich thuis af: bij voorbeeld met het naleven van de spijswetten (koosjer). Allerlei uiterlijke kenmerken zoals de mezoeza, het kokertje naast de deuropening, herinneren aan de geboden. Het persoonlijke leven wordt gemarkeerd door overgangsrituelen, zoals bij de geboorte van een kind, het moment van volwassen worden (bar of bat mitswa), de huwelijksceremonie en rouwrituelen. De joodse kalender, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst maken deze uitgave compleet, en zeer geschikt als eerste kennismaking en praktisch naslagwerk.
Winkelprijs € 13,67 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
213 - Joodse godsdienst
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Onderwijsniveau
Moeilijkheidsgraad
NUR code
716
Materiaalsoort
ISBN
9789079578290
Taal
Editie / Druk
5e herz. ed
Jaar van uitgave
2011
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
129 p
Hoogte
210
Breedte
159
Bestelnummer
2011330214