Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen

Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen

Recensie

De titel geeft precies aan wat dit boek is: een inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen. In de indeling volgt men de gebieden waarin de psychologie tegenwoordig is verdeeld, van klinische psychologie tot arbeids- en organisatiepsychologie. Elk onderdeel komt in een apart hoofdstuk aan bod, waarbij de auteurs steeds proberen de verpleegkundigenpraktijk erbij te betrekken. Per onderdeel komen de belangrijkste zaken aan de orde; de indeling van onderwerpen binnen de hoofdstukken is redelijk. Er zijn kaders met min of meer losse zaken die vaak een interessante toevoeging op de rest van het hoofdstuk vormen en er zijn voorbeelden die qua lay-out goed herkenbaar zijn. In sommige hoofdstukken is er af en toe aansluitend aan een geschetste probleemsituatie de dikgedrukte vraag 'Wat te doen?' waarna de lezer meteen het antwoord van de auteurs krijgt voorgeschoteld zonder zelf te worden aangezet tot het vinden van oplossingen. Er zijn nauwelijks illustraties en er is geen index. Al met al een redelijk studieboek maar niet geheel passend bij de zelfstandig denkende student van nu.

Tjitske Wijngaard

Uitgeversinformatie

Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe kun je menselijk gedrag verklaren en begrijpen? Hoe kun je mensen het beste helpen? In de gezondheidszorg heb je voortdurend met dit soort vragen te maken. In Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen helpen we de lezer deze vragen beantwoorden. In dit boek bespreken we, voor de (aanstaand) verpleegkundige, relevante informatie uit verschillende takken van de psychologie, zoals de sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Tezamen levert dit de (aanstaand) verpleegkundige waardevolle informatie op over het menselijk functioneren en de, in de gezondheidszorg zo belangrijke, relaties met onze medemens.


Winkelprijs € 25,64 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
411 - Inleidingen - Hand- en leerboeken
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
897
Materiaalsoort
ISBN
9789059315594
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
124 p
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2010112875