Ik bid de liefde : 33 minnedichten

Ik bid de liefde : 33 minnedichten

Recensie

De eerste van naam bekende literator die tot de Nederlandse (en Duitse) literatuur gerekend wordt, is de middeleeuwer Henric van Veldeke, die voor de meesten echter slechts een naam uit de literatuurgeschiedenis betekent. Het werk is eigenlijk alleen te begrijpen voor neerlandici en germanisten die zich terdege in de taal uit die tijd hebben verdiept. De 33 overgeleverde minnedichten staan hier integraal afgedrukt naast de hertaling van de (mannelijke helft van de) Vlaamse auteur Elvis Peeters, waardoor de inhoud - hier voor het eerst - begrijpelijk wordt voor andere genteresseerden. Naast de gedichten is de door Peeters geschreven tekst 'Henric' opgenomen die de basis vormde voor een literair filmconcert. Op de bijgevoegde cd staan de sfeervolle liederen die daar bij horen. Met audio-cd.

J. IJbema

Uitgeversinformatie

Henric van Veldeke was de allereerste schrijver uit ons taalgebied die onder een auteursnaam een oeuvre naliet. Zoals de Grieken Homerus hebben en de Italianen Dante, zo hebben wij in de Lage Landen Veldeke. Hadewijch, Vondel en Bredero mogen dan oud en groot zijn, Veldeke is de eerste. Verder teruggaan is niet mogelijk. Elvis Peeters, naast romancier ook liedtekstschrijver, heeft de Middelhoogduitse minnedichten van Henric van Veldeke op ingenieuze wijze weten om te zetten in sprankelend en muzikaal hedendaags Nederlands. In deze tweetalige uitgave worden alle 33 bewaard gebleven minnedichten nu voor het eerst voor de hedendaagse lezer ontsloten.

Winkelprijs € 27,43 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
872 - Algemene bloemlezingen en verzamelingen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
621
Materiaalsoort
ISBN
9789460015151
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2016
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
118 pagina's
Hoogte
191
Breedte
131
Aantal banden
1
Bestelnummer
2016231965