HPB : het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky : stichtster van de moderne theosofische beweging

HPB : het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky : stichtster van de moderne theosofische beweging

Recensie

Helena P. Blavatsky (1831-1891), de veelkleurige en veelomstreden stichtster van de Theosofische beweging, was een leven lang bezig met het occulte; ze schreef er veel over. De theosofisch georinteerde auteur biedt een biografie van het leven van Blavatsky. Ze doet dit door zich op het standpunt van haar object te plaatsen, en laat haar dan ook uitvoerig aan het woord (evenals andere theosofen met wie Blavatsky samenwerkte). In de zo uiterst omstreden zaak van de reizen van Blavatsky naar Tibet kiest ze dan ook zondermeer voor het gelijk van haar object van haar studie. Ook in de affaire Coulomb (waarin Blavatsky als oplichtster werd ontmaskerd) kiest ze voor Blavatsky. Geen objectieve geschiedschrijving dus. Niettemin een uitermate nuttig en interessant boek, want ze geeft een zeer uitvoerig portret van Blavatsky en van haar wereld. Belangrijk is ook deel 7, waarin ze schetst hoe de invloed van Blavatsky en de theosofie heeft doorgewerkt na haar dood en nog doorwerkt tot op vandaag (in New Age bijvoorbeeld). Licht herziene druk.

Uitgeversinformatie

Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

H.P. Blavatsky was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen gaf ze een grote impuls door ideen zoals karma, rencarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens meer bekendheid te geven; in het Oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijke hindoesme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers.

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideen in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van n belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

Levertijd onbekend

Productspecificaties

Categorie
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
720
Materiaalsoort
ISBN
9789070328719
Taal
Editie / Druk
2e, herz. dr
Jaar van uitgave
2008
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
XXIV, 651 p., [16] p. foto's
Hoogte
239
Breedte
162
Aantal banden
1
Bestelnummer
2008360084