Hoogbegaafd. Dat zie je zo! : verslag van een onderzoek naar en een symposium over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Hoogbegaafd. Dat zie je zo! : verslag van een onderzoek naar en een symposium over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Recensie

Deze bundel is een belangrijke toevoeging en verrijking aan de (vak)literatuur over hoogdbegaafdheid. Onder redactie van de gezinssociologe en psychotherapeute vormt deze bundel de neerslag van de gezamenlijke zoektocht van twintig experts naar de essentie van hoogdbegaafdheid tijdens het symposium 'Hoogbegaafdheid. Dat zie je z!' In de bundel presenteren zij het 'Delphi-model Hoogbegaafdheid', dat empowerment van hoogbegaafden beoogt in relatie tot het zelfbeeld en imago van deze groep. De uitleg van het model is inspirerend en inzichtelijk en toont de complexiteit in het samenspel tussen hoogbegaafde, samenleving en medemens. De bundel bevat niet alleen academische vertogen, maar ook concrete verhalen van hoogbegaafden, die doorgaans gewone mensen zijn, al dan niet met een bepaald etiket. Met literatuuroverzicht, informatie, voetnoten, bijlagen en foto's. Belangrijke aanvulling en verrijking van de collectie, waar zeker vraag naar zal zijn gezien het gepresenteerde Delphi-model Hoogbegaafdheid. Vorige edities zijn niet op a.i. aangeboden.

Dr. A. Schipper MA

Uitgeversinformatie

De auteur (1955) is gezinssocioloog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker. Samen met twintig experts zocht zij naar de kern van wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Op het symposium 'Hoogbegaafd. Dat zie je z!' deden Kooijman en enkele van haar collega's, Noks Nauta, Frans Corten en Willem Kuipers, verslag van deze zoektocht. In dit boek wordt het 'Delphi-model Hoogbegaafdheid' gepresenteerd. Een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. De vraag komt aan de orde of excellente prestaties een noodzakelijke voorwaarde voor hoogbegaafdheid zijn. Een lans wordt gebroken voor het 'uit de kast komen' van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde.


Productspecificaties

Categorie
SISO
415.4 - Hogere geestelijke functies
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
ISBN
9789090235264
Taal
Editie / Druk
Derde druk
Jaar van uitgave
2015
Uitvoering boek
Aantal pagina's
159 pagina's
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015042331