Homerische hymnen

Homerische hymnen

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789080894204
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2011
  Taal
  Nederlands
  Categorie
  Non-Fictie
  Leeftijdsgroep
  Volwassenen
  SISO
  872 - Algemene bloemlezingen en verzamelingen
  Moeilijkheidsgraad
  Moeilijk
  Onderwijsniveau
  H - Bovenbouw havo/vwo
  Reeks/Serie
  Obolos, ISSN 0924-0381 ; 17
  Uitgever
  Ta Grammata
  Aantal pagina's
  XV, 162 p
  Uitvoering boek
  Ingenaaid
  Hoogte
  214
  Breedte
  136
  Aantal banden
  1
  Bestelnummer
  2011415276
  NUR code
  308

  Aanschafinformatie

  De bundel 'Homerische Hymnen' vormen sinds de Oudheid een geheel, hoewel vermoedelijk van verschillende auteurs en tijden. Deels mogelijk uit de cultus voortgekomen, deels zeker niet, bezingen ze op aantrekkelijke dichterlijke wijze diverse klassieke goden, hun verhalen en avonturen, hun attributen. De vertaler A.S. Hartkamp gebruikt een vorm van hexameter, die prettig leesbaar is zonder nadrukkelijk de aandacht voor de vorm als vorm op te eisen. Tussenkopjes en soms een korte inleiding geven waar nodig helderheid tijdens het lezen. De langere hymnes - aan Demeter, Apollo, Hermes en Aphrodite - laten soms iets aanvoelen van de toenmalige cultus. Irene J.F. de Jong geeft een korte rake inleiding, waarbij alle vakkundige vragen genoemd worden. Een beknopte bibliografie rond deze goed verzorgde uitgave af. Een unieke vertaling in de oorspronkelijke versvorm van - helaas meestal in proza vertaalde - niet algemeen bekende klassiek Griekse poëzie. Unieke vertaling in oorspronkelijk versvorm van - helaas meestal in proza vertaalde - niet algemeen bekende klassiek Griekse poëzie.

  Uitgeversinformatie

  Homerische Hymnen

  In middeleeuwse manuscripten is een verzameling Griekse gedichten overgeleverd onder de naam Homerische Hymnen: Griekse gedichten, geschreven in hexameters, gewijd aan verschillende goden en in de oudheid vaak toegeschreven aan Homerus. Dat kan haast niet kloppen: de belangrijkste (en langste) van deze gedichten stammen uit de zevende en zesde eeuw v. Chr., maar in feite is er geen enkele zekerheid omtrent de datering.
  Ook over de functie van deze 'hymnen' is veel onzekerheid. Waren het cultushymnen? Of waren het prooimia: voorzangen of preludes, gezongen of gereciteerd door rapsoden, ter inleiding op een langere voordracht van epische poëzie of ter opening van een festival met wedstrijden tussen rapsoden? Of werden ze voorgedragen tijdens symposia, de besloten drinkgelagen in de oudheid?
  Het zijn er in totaal drieëndertig: een paar lange, gewijd aan Demeter, Apollo, Hermes en Aphrodite, met voorvallen uit het bestaan van de god (geboorte, contact met de mensen op aarde, vestiging van een eredienst, zijn of haar attributen), twee wat kortere, gewijd aan Dionysos en Pan, en een aantal heel korte, met alleen een aanhef-begroeting en een afscheidsgroet.
  De hymnen sluiten aan bij het genre van de epische poëzie: 'Homerische' taal, het gebruik van vaste uitdrukkingen (formulae), maar zij bevatten ook andere elementen.
  Het zijn interessante verhalen die mooie poëzie bevatten. De schoonheid ligt in de combinatie van een aantrekkelijk, op dichterlijke wijze verteld verhaal en een zuivere, niet opdringerige vorm van godsdienstige verering.
  In deze tweetalige uitgave zijn de hymnen vertaald in hexameters, het metrum van het origineel, door Arthur S. Hartkamp. De inleiding is van de hand van Irene J.F. de Jong.