Hoe de straat de school binnendringt : denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur

Hoe de straat de school binnendringt : denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur

Aanschafinformatie

In toenemende mate zien we in de grote steden onder jongeren een straatcultuur ontstaan. Daarin ontwikkelt zich een cultuur met eigen codes, waarin bescherming van de eigen eer, respect, het voorkomen van gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject overheersen. De auteur stelt vast dat deze codes op alle fronten conflicteren met de leefwereld en de cultuur van de school. Uitgebreid wordt ingegaan op de maatschappelijke relevantie van dit thema, dat uitmondt in de pedagogische driehoek, waarin school, thuis en straat elkaar ontmoeten. In deze situatie is er regelmatig sprake van een mismatch. Het gaat dan om onderling tegenstrijdige socialisatieboodschappen in verschillende domeinen. Veel inside informatie wordt gegeven over de achtergronden van de straatcultuur, met veel voorbeelden. In het laatste hoofdstuk worden suggesties gedaan voor verandering en voor ontmoeting. In veel gevallen gaat het dan om een ingrijpende verandering, waarbij vanuit een totaal ander perspectief gekeken moet worden naar de culturen en de spanningen daartussen. Een bijzonder waardevolle publicatie voor debat. Doelgroep: onderwijs, zorginstellingen, welzijn, gemeenten. Ongewijzigde herdruk.

Uitgeversinformatie

Stedelijke jongeren groeien op in verschillende leefwerelden. Op straat, in de stedelijke volkswijken, krijgen ze macho-masculiene codes mee: de bescherming van de eigen 'eer', 'respect', het voorkomen van gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject. Deze codes van de straat conflicteren met de leefwereld van de school, waas feminien-softe codes als zelfreflectie, zelfexpressie, zelfevaluatie en zelfontplooiing steeds belangrijker zijn geworden. Hierdoor ontstaat een pijnlijke pedagogische mismatch. Stedelijke jongeren met een straatsocialisatie en suburbane docenten met een burgersocialisatie houden elkaar in een wurggreep. De gevolgen: overlastgevend gedrag in de klas, een lager onderwijsniveau en een grotere kans op vroegtijdig schoolverlaten. Socioloog Ilias El Hadioui wil met Hoe de straat de school binnendringt pleiten voor een mentale en praktische 'switch' binnen het onderwijs. Opdat ook stedelijke jongeren met straatsocialisatie gelijke kansen krijgen en docenten weer toekomen aan de inhoudelijke kennisoverdracht.


Winkelprijs € 18,34 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
308.4 - Jeugd
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
740
Materiaalsoort
ISBN
9789461644022
Taal
Editie / Druk
Vijfde druk
Jaar van uitgave
2015
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
143 pagina's
Hoogte
200
Breedte
125
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015432988