Het woordenreservaat : woordschatten in de Nederlandse taal

Het woordenreservaat : woordschatten in de Nederlandse taal

Aanschafinformatie

De schrijver werkt voor verschillende media en schrijft over taal. Eerder verscheen 'Vissen in de taal' (2012) over aan vis verwante woorden. Deze bundel bevat een bloemlezing van woorden die in onbruik zijn geraakt. Woorden als baffetoen (opdonder), efemeer (kortstondig) of guil (afgeleefd paard). Voor een aantal min of meer bekende woorden dreigt vergetelheid, zoals kiel, wambuis en temen. Geeuwhonger ontbreekt. Collignon probeert met deze bundel deze woorden aan de vergetelheid te ontrukken. Hij heeft ze alfabetisch geordend: van aalmoes tot zwerk. Elk woord is voorzien van zijn betekenis, etymologie, een uitgebreide uitleg met varianten en een of meer citaten. Deze citaten zijn nuttig en plaatsen het woord in een context. Bij 'zwerk' bijvoorbeeld enkele strofen uit gedichten van Jacques Perk en bij 'belligerent' een fragment uit een essay van Hofland. De bundel is voorzien van een Inleiding met verantwoording en een Register. De bundel is goed geschreven en verstrekt veel informatie voor taalliefhebbers. Herziene en aangevulde herdruk.
Vervanging aangeraden.

Gerard Oevering

Uitgeversinformatie

De Nederlandse taal is rijk aan prachtige woorden. Sommige zijn echter in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt en worden niet of nog maar sporadisch gebruikt. Andere woorden moeten vrezen voor hun toekomst. Dit boek heeft ze alle liefderijk opgenomen in een 'reservaat'. Daar worden ze besproken en zo nodig door gebruik van een of meer citaten in hun oorspronkelijke context geplaatst. Die confrontatie met hun vroegere bestaan is leerzaam omdat daar de hoop voor de toekomst in verborgen kan liggen. Taal is levend, de toestroom naar het 'woordenreservaat' sinds de openstelling in 2004 is daar het bewijs van.

De woorden die in dit boek een onderkomen hebben gevonden, worden in alfabetische volgorde gepresenteerd. Zij zullen een feest der herkenning zijn voor eenieder die de Nederlandse taal in zijn armen sluit.

Studenten Nederlands, taaldocenten en andere mensen die beroepsmatig het geschreven Nederlandse woord hanteren, kunnen hun hart ophalen aan deze rijke verzameling woordschatten.

Winkelprijs € 20,18 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
844.6 - Taalgebruik - Taalbeheersing - Taalzuivering
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
616
Materiaalsoort
ISBN
9789076542645
Taal
Editie / Druk
Nieuwelings vermeerderd en h
Jaar van uitgave
2013
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
220 pagina's
Hoogte
210
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2012494246