Help, onze school is gekleurd!

Help, onze school is gekleurd!

Aanschafinformatie

Een van de grootste maatschappelijke problemen van het onderwijs en de samenleving komt uitgebreid en sterk onderbouwd aan de orde: hoe gaan we om met diversiteit op scholen? De diversiteit op basis van etniciteit staat centraal. Interviews, eigen observaties, praktijkervaringen en literatuuronderzoek werpen licht op vrijwel alle aspecten van de positie van jongeren met een migratieachtergrond. De school speelt een zeer markante rol als 'plek waar alle verschillen samenkomen'. Opbouw: Deel 1: Wat is er eigenlijk aan de hand?' (analyse, beleid, verklaringen, positie ouders e.d.), 'Deel 2: Hoe moeten we hiermee omgaan?' (18 problemen uit de praktijk) en 'Deel 3: Achtergronden' (verschillende culturen, cijfers en feiten). Sterk is deel 2 met steeds een schets van een probleem en de kernvragen 'Wat zien we?' en 'Hoe mee om te gaan?'. Wel veel herhalingen en dubbelingen. De indruk ontstaat dat de auteurs door enthousiasme en expertise net te veel willen. Onderwerpen als Nederlands als tweede taal, taalbeleid, versterking van de eerste taal, de rol van de sectie Nederlands, NT2-docent en eerste opvang binnen en buiten de school blijven onderbelicht. Samenvattend: zet de problemen goed op rij en met veel kennis van zaken geschreven. Goed bruikbaar in het onderwijs en opleiding.

Jos Derksen

Uitgeversinformatie

Diversiteit is een onderwerp waar bijna iedere onderwijsinstelling in Nederland mee te maken heeft, van basisschool tot middelbare school, van het mbo tot universiteiten. Meer dan 95% van de docenten in ons land heeft een Nederlandse achtergrond, terwijl 15% procent van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs van niet-westerse afkomst is. In de grote steden ligt dit percentage zelfs tussen de 40% en 60%. Op veel scholen leidt dit tot dilemmas: op welke manier moet er worden omgegaan met leerlingen met andere wortels?

De urgentie van deze problemen is groot: het studiesucces van allochtone jongeren is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun autochtone leeftijdsgenoten, en veel jongeren uit de derde en vierde generatie voelen zich minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders. Wat dat zegt over de toekomst van de integratie laat zich raden.

Beide auteurs hebben hun sporen op het gebied van onderwijs en diversiteit ruimschoots verdiend. 'Help, onze school is gekleurd!' is onmisbaar voor docenten en beleidsmakers, maar ook voor ouders die meer willen weten over de dagelijkse realiteit waarin hun kinderen op school rondlopen. En voor iedereen die beseft dat de toekomst van Nederland daar begint: op school.
Winkelprijs € 23,84 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
454.7 - Intercultureel onderwijs
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
320
Materiaalsoort
ISBN
9789038803777
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2018
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
432 pagina's
Hoogte
215
Breedte
137
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017111172