Healing en 'alternatief' genezen : een culturele diagnose

Healing en 'alternatief' genezen : een culturele diagnose

Aanschafinformatie

De auteur, hoogleraar Ethiologie aan de UvA, heeft vanuit het Meertens Instituut onderzoek gedaan naar de behoefte en het gebruik van andere vormen dan de biomedische geneeskunde. Alternatief of complementerend, het heeft soms een slechte naam, maar er wordt ook veel gebruik van gemaakt, meer dan tot nu toe werd aangenomen. De moderne consument heeft oog voor verschillende benaderingen. En ook 55% van de artsen ziet een toegevoegde waarde. In dit boek wordt na een begripsbepaling en de geschiedenis aandacht besteed aan diverse vormen van geneeskunde. Op gekleurde pagina's historische verhalen. Het objectief geschreven boek zet aan tot verder onderzoek. De mens blijkt meer gericht op oplossingen dan op verklaringen wanneer het op gezondheid aankomt. Een uitgebreide literatuurverwijzing is bijgevoegd.

A. Jeeninga, huisarts

Uitgeversinformatie

Ziek zijn en (alternatief) genezen zijn van alle tijden. De afgelopen decennia zien we echter belangrijke verschuivingen. De markt voor 'niet-medische' vormen van genezen heeft zich verbreid, vernieuwd, geprofileerd, en bovenal is ze een steeds vanzelfsprekender plaats in het leven van alledag gaan innemen. Dat laatste geldt niet alleen voor een groep die soms met 'zwevers' is aangeduid, maar het gaat om een massale behoefte binnen de Nederlandse samenleving. Is dit geen contradictie? Want hoe is het mogelijk dat in het hoogontwikkelde Nederland van vandaag zoveel mensen een beroep doen op onbewezen niet-reguliere behandelwijzen van healing en genezing? Een schijnbare tegenstelling? Mensen met een goed opleidingsniveau laten zich niet verleiden tot dit soort praktijken? En toch! Naar schatting zou 35% van de Nederlanders wel eens iets 'alternatiefs' hebben gedaan of ondergaan.


Winkelprijs € 17,42 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
611.9 - Overige onderwerpen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
861
Materiaalsoort
ISBN
9789462987890
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2018
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
143 pagina's
Hoogte
200
Breedte
169
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017504576