Handboek psychiatrisch onderzoek / druk 1

Handboek psychiatrisch onderzoek / druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789058983299
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Boom uitgevers Amsterdam
  Bestelnummer
  2019115802
  NUR code
  875

  Uitgeversinformatie

  Psychiatrisch onderzoek als hoeksteen van psychiatrische diagnostiek
  Zonder goede diagnostiek geen goede behandeling. Dat geldt ook voor de psychiatrie. De hoeksteen van de psychiatrische diagnostiek is het psychiatrisch onderzoek: het vaststellen van de psychiatrische symptomen van een patiënt. Psychiaters moeten het psychiatrisch onderzoek volgens de hoogste kwaliteitseisen kunnen verrichten.

  Systematisch psychiatrisch onderzoek bevorderen
  De auteurs van het Handboek psychiatrisch onderzoek willen met dit boek het systematisch en volgens de regelen der kunst uitvoeren van het psychiatrisch onderzoek door de (aanstaande) psychiater bevorderen. Dit gebeurt door:

  de psychische functies en psychiatrische symptomen te defi niëren;
  te beschrijven hoe de psychiatrische symptomen kunnen worden vastgesteld;
  te beschrijven hoe deze symptomen op een gestandaardiseerde wijze kunnen worden opgeschreven.

  Nieuwe psychopathologische fenomenen en meer aandacht voor persoonlijkheid
  Het boek is ten opzichte van Het psychiatrisch onderzoek (Hengeveld & Schudel,2011), grondig gereviseerd. Zo zijn er nieuwe psychopathologische fenomenen beschreven en is er meer aandacht voor volledige en uitgebreide beschrijving van de persoonlijkheid. Dit handboek is bestemd voor artsen in opleiding tot psychiater en voor psychiaters. Maar ook voor andere professionals die zich bezighouden met diagnostiek van psychiatrische stoornissen is dit handboek een waardevolle bijdrage.