Haal meer uit je toetsgegevens : van resultaten naar groepsplan

Haal meer uit je toetsgegevens : van resultaten naar groepsplan

Recensie

Sinds 2007 legt het ministerie van OCW veel nadruk op het verbeteren van onderwijsresultaten en de Inspectie van het Onderwijs ziet bij haar werk toe op opbrengstgericht werken in scholen. Voor basisscholen is het daarom van belang dat schoolplannen zijn gebaseerd op meet- en toetsgegevens. Dit boek is een systematische handleiding voor leraren, intern begeleiders (IB'ers) en schoolleiders daarvoor. In een cyclische benadering van evalueren-plannen-uitvoeren-evalueren wordt het maken van schoolplannen eerst uitgewerkt op het niveau van de leerkracht en het team. Op een tweede niveau wordt beschreven hoe IB'ers een interne training kunnen inrichten en op het derde niveau wordt dit aangevuld met een theoretische achtergrond. Door de concrete voorbeelden - het materiaal is afkomstig van een Rotterdams onderwijsontwikkelproject - en de uitgebreide literatuuropgave is het direct bruikbaar voor schoolteams en informatief voor leraren en lerarenopleiders. Met register.

F.J. Seller

Uitgeversinformatie

Op school heb je te maken met een constante stroom aan gegevens over je leerlingen: toetsresultaten, rapporten uit voorgaande jaren, schoolverslagen, notulen van vergaderingen en gesprekken met kinderen en ouders. Het is een hele opgave om op basis van deze grote hoeveelheid data beslissingen te nemen. Maar als je er op de juiste wijze mee omgaat, vormen ze een rijke bron van informatie. Haal meer uit je toetsgegevens biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders handvatten om deze gegevens systematisch in te zetten om de instructie te verbeteren en het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen.


Winkelprijs € 26,56 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
454.9 - Overige onderwerpen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
840
Materiaalsoort
Reeks/Serie
In de klas
ISBN
9789089536457
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2015
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
320 pagina's
Hoogte
210
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015253700