Grote pedagogen in klein bestek

Grote pedagogen in klein bestek

Recensie

In deze publicatie bieden diverse auteurs, komende uit het onderwijslandschap, ons een duidelijk en gedetailleerd overzicht aan van de belangrijkste pedagogen van de laatste eeuwen. De titel van het boek is sprekend. Op een heldere, vlot leesbare en beknopte manier en tevens wetenschappelijk correct onderbouwd brengen de auteurs ons de belangrijkste visies, uitgangspunten en verwezenlijkingen weer van de 'grote pedagogen'. In deze vierde herziene druk is terecht een aantal grote pedagogen toegevoegd, zoals Piaget en Bladergroen. De auteurs komen tot de conclusie dat alle pedagogen ervan uitgaan dat kinderen in een beperkt aantal jaren tot een vorm van zelfstandigheid moeten opgroeien, zodat ze een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit is mooi in theorie maar de huidige praktijk is vaak anders. Dit is een boek dat een basiswerk vormt voor alle leerkrachten van alle niveaus in het onderwijs. Een aanrader voor iedere onderwijskundige. Vervanging aangeraden.

Baert K.A.M.C.

Uitgeversinformatie

In oude teksten over opvoeding kun je inzichten vinden die naadloos aansluiten bij je eigen ideen. Soms wekken ze verwondering omdat je je realiseert dat wat nu vanzelfsprekend is ooit gloednieuw was. Maar oude pedagogische inzichten kunnen ook tot nadenken stemmen doordat ze juist haaks staan op alles wat we tegenwoordig vanzelfsprekend vinden. Helaas komen de meeste opvoeders en pedagogische professionals er nauwelijks toe om kennis te nemen van het werk van grote pedagogen. Dat is vooral een gemis omdat de pedagoog van vroeger en de pedagoog van nu veel gemeen hebben. Ze delen in ieder geval het besef dat kinderen in een beperkt aantal jaren tot een vorm van zelfstandigheid moeten opgroeien, zodat ze een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

In 'Grote pedagogen in klein bestek' worden het gedachtegoed en de levensloop van drienvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding, en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen? In deze herziene en uitgebreide editie zijn zeven biografien toegevoegd.

Winkelprijs € 31,19 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
431 - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
847
Materiaalsoort
ISBN
9789088506925
Taal
Editie / Druk
Vierde herziene en uitgebrei
Jaar van uitgave
2016
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
331 pagina's
Hoogte
239
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2016105338