Groeiboek : zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen

Groeiboek : zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen

Aanschafinformatie

Ook dit 'domeinboek' blinkt uit door de systematische aanpak van de stof, door zijn volledigheid en zijn kernachtigheid. De kleuter met zijn behoeften en zijn (eigen)aardigheden staat centraal; op zijn welbevinden en ontwikkeling is het hele systeem gericht, persoonlijk en als lid van een groep. Aan de hand van zeven basiscompetenties (communiceren, creren, kennen, kunnen, genieten, durven en willen) wordt uitleg gegeven en worden interventies aangeboden. Hoe bevorder je positieve ingesteldheid? Waardoor wordt het belemmerd? Een van de interventies bij het thema 'creren': 'Leer de kleuter aangenaam vertoeven bij eigen gevoelsimpressies, creaties van anderen en zichzelf.' Graag zou je bij juf Miranda in de groep willen zitten! Ook goed als naslagwerk te gebruiken, al voorziet het niet in een index. Verhelderende praktijksituaties zijn in de marge toegevoegd en het is jammer dat er niet meer gebruik is gemaakt van casustiek; de soms wat droge opsommingen zouden er wel bij varen. Mieke Wouters is psycho-pedagogisch consulente en Reinilde Lambert cordinator basisonderwijs. Een systeemboek voor professionals, werkzaam in het basisonderwijs; speciaal gericht op de onderbouw. De eigenheid van ieder kind, dat deel uitmaakt van de groep, wordt benadrukt.

Fredy Blom

Uitgeversinformatie

Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool en bij het realiseren van het m-decreet in de kleuterschool. Het is ontwikkeld voor de kleuterleidster en het zorgteam om extra zorg te bieden aan de kleuters die dat nodig hebben. Het handelingsgericht samenwerken en het zorgcontinum is het kader van waaruit wordt gewerkt. Groeiboek situeert zich op het niveau van verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Het concretiseert deze niveaus, in aansluiting op de diagnostische protocollen van de koepels van onderwijs en CLB. De kleuterleidster signaleert haar bezorgdheid en maakt systematisch een analyse, hiermee ontdekt ze de onderwijsbehoeften van de kleuter en komt ze tot doelgericht handelen. Verschillende hulpmiddelen zoals een overzicht van mogelijke hypothesen, observatielijsten en ontwikkelingslijnen helpen haar hierbij. Groeiboek ondersteunt op deze manier de systematiek en de continuteit van de extra zorg doorheen de kleuterschool. Zo komt men tot een gedeelde zorg met de ouders, de kleuterleidster, het zorgteam en de CLB-begeleider.

Winkelprijs € 29,27 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
441 - Zuigelingen, peuters en kleuters
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
841
Materiaalsoort
ISBN
9789044132793
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2015
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
151 pagina's
Hoogte
297
Breedte
210
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015302531