Ford 'made in Holland'

Ford 'made in Holland'

Recensie

In vier delen behandelt de auteur de historie van de Ford automobielen in Nederland. Dit boek is het tweede deel in een serie* en het beschrijft de periode 1931-1945. Belangrijk in dit boek is de bouw van de Fordfabriek te Amsterdam en de opening in 1933, alsmede het ongeluk van prins Bernhard met een Ford in 1938. De hoeveelheid gegeven informatie is groot; echter doordat alle teksten achter elkaar staan, zonder wit regels, is de leesbaarheid slecht. In het boek staan circa 180 foto's, alle in zwart-wit, de meesten op klein formaat (lucifersdoosje). Van deze foto's zijn er slechts circa zeventig uit de beschreven periode, de overige circa 110 foto's betreffen na-oorlogse opnamen. De inhoudsopgave is zeer summier, wat het opzoeken van informatie bemoeilijkt. *deel 1: 2014-35-1482 (2014/47); zie voor deel 3 en 4 de a.i.'s van deze week.

Ing. Hans Stoovelaar

Uitgeversinformatie

De officile opening op 15 mei 1933 van de N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek in Amsterdam werd begonnen met het voorlezen van een Western Union telegram. De gelukwens van henry en Edsel Bryant Ford luidde: 'De inwijding van Uw nieuwe fabriek is een daad van vertrouwen in den dienst, welken de industrie aan de wereld bewijst. Industrie is noodzakelijkerwijze een onmisbaar deel der beschaving en het is onmogelijk zich een vooruitstrevende toekomst in te denken zonder industrie. Wij feliciteren u met uw van een vooruitzichtzienden blik getuigende onderneming en zullen op alle mogelijke wijze uw succes bevorderen.' 'Koop een Ford en spendeer het verschil' was een verkoopleuze van het merk dat hier te lande in de economische crisisjaren dertig als de onbetwiste marktaanvoerder gold. Dit tweede van vier royaal gellustreerde delen gaat in op de belangrijkste secundaire auto-industrie die Nederland heeft gekend n op de vele sportieve prestaties die voor de Tweede Wereldoorlog met V8 Fords zijn geleverd. Vlaggenschip Lincoln, de aerodynamische Lincoln Zephyr, middenklasser Mercury, de Britse Y-Ford, de Franse Matford en de Duitse Ford Taunus passeren de revue. Daarnaast komen verschillende aspecten van het toenmalige automobilisme in Nederland ruim aan bod.


Levertijd onbekend

Productspecificaties

Categorie
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
ISBN
9789081422154
Taal
Editie / Druk
Tweede herziene druk
Jaar van uitgave
2015
Uitvoering boek
Aantal pagina's
177 pagina's
Hoogte
280
Breedte
199
Aantal banden
1
Bestelnummer
2015100123