Foarstelling

Foarstelling

Recensie

Roos (15) en Joppe (16) leren elkaar kennen op de jeugdtheaterschool. Ze worden verliefd op elkaar, maar omdat ze allebei hun eigen problemen hebben, maakt dat hun relatie erg moeilijk. De ouders van Roos gaan scheiden, waardoor Roos met veel vragen en onzekerheden zit. De moeder van Joppe is overleden; zijn vader heeft een nieuwe vriendin. Voor Joppe moeilijk te accepteren omdat hij de dood van zijn moeder nog niet verwerkt heeft. De voorstelling waarvoor ze aan het repeteren zijn 'De voorstelling van je leven' biedt gelukkig houvast en zorgt er uiteindelijk voor dat hun relatie weer kans krijgt. Vlot leesbaar verhaal, geschreven vanuit wisselend perspectief: Roos of Joppe. Hierdoor krijgt de lezer van beide kanten zicht op de gebeurtenissen. Het verhaal bestaat uit korte hoofdstukken waarin veel thema's aan de orde worden gesteld. Inhoudelijk is er echter weinig diepgang en de uitwerking van de personages had beter gekund. Korte hoofdstukken. Aantrekkelijk foto-omslag. Vanaf ca. 13 jaar. Zie a.i.'s deze week voor de Nederlandse editie, 'Echt spel'.

Uitgeversinformatie

As Roos (15) te hearren krijt dat har lden skiede sille, stoart har libben as in kaartehs yn. Ynienen bestiet har libben t fragen en nwissichheid. Wr en by wa moat se wenje? En wat moat se mei de lilkens fan har heit en it fertriet fan har mem oan?

Joppe (16) wennet by syn heit. Of wennet er by syn beppe? Hat er no wol of net in styfmem? Alle kearen fertelt er wer wat oars, dus eins fertelt er neat oer himsels. Welk geheim draacht er by him?

Roos en Joppe treffe mekoar op de jeugdteaterskoalle tidens de repetysjes fan De foarstelling fan dyn libben. It stik en de wurklikheid reitsje inoar. De foarstelling sil harren libben foar altyd feroarje.

Productspecificaties

Categorie
Leeftijdsgroep
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Aksjeboek foar bern ; nu. 27
ISBN
9789021672397
Taal
Jaar van uitgave
2013
Uitvoering boek
Aantal pagina's
155 p
Hoogte
219
Breedte
144
Aantal banden
1
Bestelnummer
2013392395