Er is alles in de wereld

Er is alles in de wereld

Aanschafinformatie

Lucebert (ps. van Lubertus Swaanswijk, 1924-1994) was een van de meest oorspronkelijke vernieuwers van de dichtkunst na de Tweede Wereldoorlog en wist zich ook als schilder sterk te manifesteren. In 2002 verschenen zijn 'Verzamelde Gedichten', inclusief het nagelaten werk. Ilja Leonard Pfeijffer stelde nu een bloemlezing samen uit de daarin vertegenwoordigde bundels en licht die kort toe in een uitbundige, aan zijn leermeester schatplichtige stijl. Soms koos hij weinig (bijv. drie gedichten uit 'Oogsten in de dwaaltuin') soms veel (twintig uit 'Van de roerloze woelgeest'). Kwantitatief ligt ook een nadruk op de eerste drie bundels, die na hun verschijnen door hun consequente vernieuwingsdrift niet alleen literair veel reacties losmaakten. Daarmee komen beide te onderscheiden periodes in Luceberts werk voldoende aan bod. Enkele algemene kenmerken ervan zijn: een associatief activerende beeldspraak, het doorbreken van de grammaticaal correcte zinsbouw ten faveure van de lexicale kracht en een ongebreidelde verbeelding. Het is een grote lofzang op het artistieke scheppingsproces.

Wie de pas zeven jaar geleden verschenen 'Verzamelde Gedichten' van Lucebert bezit, is al goed voorzien. De nieuwe bloemlezing bevat de meeste hoogtepunten.

Albert Hagenaars

Uitgeversinformatie

Lucebert betekende een revolutie in de Nederlandse letteren. Hij was de meest vernieuwende dichter van zijn generatie en voegde onsterfelijke regels toe aan de Nederlandse pozie. Voor een nieuwe generatie behoort hij tot de voorbeelden, getuige ook Ilja Leonard Pfeijffer, die een keuze maakte uit het werk van de door hem zo bewonderde dichter. In zijn inleiding gaat hij in op de betekenis van het werk, voor hemzelf en voor de lezer van nu: 'Lucebert is een profeet die overdonderend balkt en orakelt en die met bloedende stem een boodschap verkondigt ten overstaan van de in verbijstering verzamelde volkeren en er kan geen moment aan worden getwijfeld dat deze boodschap van levensbelang is, ook al kunnen de onwetend en openmondig luisterenden haar niet bevatten. Zijn stem is onontkoombaar.'

Winkelprijs € 19,26 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
875 - ca. 1880 - 2000
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
306
Materiaalsoort
ISBN
9789023441359
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2009
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
207 p
Hoogte
200
Breedte
150
Aantal banden
1
Bestelnummer
2009464655