Een natte hel : brieven en preken van een Portugese jezuiet

Een natte hel : brieven en preken van een Portugese jezuiet

Aanschafinformatie

De jezuetenpater Antnio Vieira (1608-1697), die het grootste deel van zijn leven in Brazili doorbracht, heeft door zijn scherpe pen en barokke woordkunst een plaats gekregen in de Portugese literatuurgeschiedenis. In deze bundel verschijnen voor het eerst enkele geschriften van zijn hand in Nederlandse vertaling. Zij hebben betrekking op de botsingen tussen Portugese en Hollandse bezetters in Brazili: een jaarverslag, drie preken, twee nota's en een brief. Zij maken Vieira's rol als scherpzinnig waarnemer, maar ook als diplomaat en politiek adviseur zichtbaar. De liefde voor Christus en de trouw aan de koning van Portugal stonden voor hem op gelijke hoogte. In zijn beschrijving van de krijgsverrichtingen van en tegen de protestantse Hollanders valt niet veel te merken van de tolerantie jegens andersdenkenden die aan hem wordt toegeschreven. De teksten zijn door Harrie Lemmens in verzorgd Nederlands vertaald en van een nawoord voorzien. Het verdient aanbeveling met het nawoord te beginnen. De verklarende noten zijn aan de summiere kant. Met een aantal zwartwitreproducties. Geschikt voor algemene bibliotheken, als specimen van Portugese letterkunde en als informatie over de koloniale geschiedenis van Nederland.

Prof. dr. P.J.A. Nissen

Uitgeversinformatie

Een Natte hel brengt voor het eerst integrale vertalingen van beroemde teksten als de Carta nua, de Preek voor het welslagen van de Portugese wapenen tegen die van Holland en het Papel forte. Onmisbaar voor literatuurliefhebbers, minnaars van de retorica en voor wie genteresseerd is in (koloniale) geschiedenis.

Winkelprijs € 20,64 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
853.6 - Schrijvers; afzonderlijk
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
321
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Prive-domein ; nr. 241
ISBN
9789029551649
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2001
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
256 p., [16] p. pl
Hoogte
195
Breedte
115
Aantal banden
1
Bestelnummer
2001350150