Een jaar met de woestijnvaders : beproefde wijsheid

Een jaar met de woestijnvaders : beproefde wijsheid

Aanschafinformatie

Deze bundel bevat 366 door Anselm Grn verzamelde en becommentarieerde uitspraken van de 'woestijnvaders', vroege monniken (300-500) die zich uit de wereld terugtrokken om te leven volgens de idealen van het evangelie. Zoals Antonius die gehoor gaf aan Jezus' oproep: 'Verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen.' De meeste uitspraken (204) komen van Evragius. Die gaan vooral over de emoties en impulsen die de mens op het gebied van bezit, eten, drinken en seksualiteit moet leren beheersen, met het gebed als belangrijkste wapen. Grns commentaar past in zijn eigen vrome, psychologiserende spiritualiteit. Vraag: zijn de demonen die de monniken bezoeken wel vergelijkbaar met de depressies van de moderne mens? De bijbelteksten die de woestijnvaders gebruiken, met name uit de Psalmen, doen met hun individualistisch-moralistische interpretatie vaak onrecht aan de oorspronkelijke collectief-politieke context. Dat wordt door Grns commentaar nog versterkt. Zijn ultrakorte inleiding (vier bladzijden) doet weinig recht aan het vroege monnikendom als complex en hoogst ambivalent fenomeen. Er bestaat betere en meer evenwichtige literatuur van en over de woestijnvaders. Met een bronvermelding; Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Drs. C.G. Kok

Uitgeversinformatie

Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos: 'Kan een mens elke dag opnieuw beginnen?' Silvanos antwoordt daarop: 'Als hij een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.'

In de woorden van de eerste monniken, de Woestijnvaders, vindt men een schat aan levenservaring en beproefde wijsheid in de omgang met emoties als angst, woede, afgunst en lusteloosheid.

Anselm Grn laat in dit boek zien dat ook de hedendaagse mens hiervan kan leren. Hij doet dat door 365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het jaar n, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit onze tijd. Oude wijsheid komt zo opnieuw tot leven.

Winkelprijs € 22,84 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
233.2 - Tot ca. 600
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
728
Materiaalsoort
ISBN
9789089723277
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2019
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
415 pagina's
Hoogte
217
Breedte
148
Aantal banden
1
Bestelnummer
2018483019