Een idee om voor te leven en te sterven

Een idee om voor te leven en te sterven

Aanschafinformatie

De eigenzinnige Deense denker Kierkegaard (1813-1855) heeft zich geconcentreerd op de noodzakelijke en gewenste relatie in het denken tussen de daarin aan de orde zijnde denkbeelden en de persoon van de denker. Zijn standpunt daarover zoekt hij tastend in een brief aan zijn zwager (1 juni 1835) en poneert hij in een fameus dagboekfragment (1 augustus 1835), het 'Gilleleje-fragment'. Rond deze centrale teksten uit zijn oeuvre wordt daarna in negen essays door de leden van de Redactieraad Kierkegaards Werken ingegaan op het denken van de eigenzinnige filosoof en op relevante aspecten uit zijn biografie. Met hun verschillende invalshoeken en accenten doen zij recht aan het verrassende en complexe van de denker en persoon Kierkegaard. Waardevolle inleiding op een denker, die niet alleen voor vakfilosofen van belang is.

P. v. Gennip

Uitgeversinformatie

'Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven.'

Met deze woorden schreef de jonge Soren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen die hij in de zomer van 1835 in Gilleleje schreef, en vormen de kiem van een omvangrijk en invloedrijk oeuvre in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de theologie.

In Kierkegaards dagboeken wordt het fameuze 'Gilleleje-fragment' voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde en besproken fragment.

De brief en het fragment vormen een uitgave ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Kierkegaard. In negen daaropvolgende essays reflecteren de leden van de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' op de kern van Kierkegaards denken.

Winkelprijs € 13,67 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
156.2 - Werken over wijsgeren; afzonderlijk
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
730
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Soren Kierkegaard werken ; extra uitg
ISBN
9789460360657
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2012
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
132 p
Hoogte
229
Breedte
150
Aantal banden
1
Bestelnummer
2012345167